Developed by JoomLaVision.com

Последние новости


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Анонсы


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Опросы

Как часто Вы обращаетесь в органы райсовета?

 


44 сессия 04-08-2015

ПечатьE-mail

Перейти к переченю всех документов
Смотреть все документы на одной странице

«Про внесення змін до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/37-484 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік»

№ 6/44-547 від 04.08.2015

У зв’язку з тим, що виникла необхідність внести в Програму

економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік п’ять заходів по розробці проектно-кошторисної документації по проектам, що фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб» згідно «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» відповідно до Фінансової угоди на залучення кредитних ресурсів, підписаної між Україною та Європейським інвестиційним банком, керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік, затвердженої рішенням районної ради від 14.01.2015 №6/37-484 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік» (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 24.06.2015 № 6/42-531):

1.1 доповнити заходи розділу 4.4. «Інвестиційна діяльність» Програми

підрозділом «Розробка проектно-кошторисної документації по проектам, що фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб» (Додаток 1);

1.2. розділ 11 «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції (Додаток 2).

 

Голова районної ради В.Г. Топузов

Додаток 2 до рішення районної ради

від 04.08.2015 № 6/44-547

Зміни до розділу 11 « Фінансове забезпечення заходів» Програми

економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік

№ п/п

Розділ

Кіль

кість захо

дів

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів

Держ бюд

жет

Місцевий бюджет

Під

при

ємств

Інші дже

рела

Обл

бюд

жет

Бюд

жет району

Викласти в новій редакції розділ 11 «Фінансове забезпечення заходів Програми»

3.2.

Зайнятість населення та ринок праці,

5

374,0

0

0

35,0

17,0

322,0

3.3.

Доходи населення та заробітна плата

6

 

 

3.4

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

11

0

0

0

0

0

0

3.5.

Соціальний захист населення

19

32521,9

31534,5

721,2

241,2

0

25,0

3.6.

Охорона здоров’я населення

20

716,0

114,0

268,0

334,0

3.7.

Освіта

20

4952,1

1300,0

3542,1

110,0

3.8.

Підтримка сім’ї, дітей і молоді

6

612,5

597,5

15,0

3.9.

Захист дітей

7

488,7

473,7

15,0

3.100.5.

Культура

19

357,9

6,0

201,5

46,0

104,4

3.11.

Фізичне виховання та спорті

7

1074,5

0

0

512,5

0

562,0

3.12

Розвиток туризму і курортів

6

391,0

0

0

262,0

46,0

83,0

3.13

Захист прав і свобод, забезпечення законності та правопорядку

18

90,0

90,0

3.14

Охорона навколишнього природного середовища

11

7407,2

4850,0

1847,2

710,0

3.15

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

7

463,0

300,0

0

30,0

133,0

0

4.2.

Розвиток підприємництва

25

308,3

23,3

285,0

4.3.

Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів

10

3161,8

953,3

2208,5

4.4

Інвестиційна діяльність

35

78176,82

10858,09

23311,9

6946,83

110,0

36950,0

4.5

Розвиток земельних відносин

8

1737,8

0,3

0

495,0

742,5

500,0

5.1

Енергозабезпечення

0

 

 

 

5.2

Енергозбереження

5

1749,5

849,5

900,0

5.4.1

Сільське господарство

12

101725

101725

 

5.5

Розвиток сфери послуг

9

20,5

10,5

10,0

5.6

Транспортньо- дорожний комплекс

0

 

 

 

 

 

5.7

Зв’язок

0

 

 

 

 

 

5.8

Житлове будівництво

0

 

 

 

 

 

5.9

Житлово-комунальне господарство

33

13889,8

5051,7

6833,6

1276,0

728,5

5.10.

Використання мінерально-сировинних ресурсів

1

55

55

 

5.11.

Утилізація та переробка відходів

1

819

 

819

6.0

Формування конкурентного середовища

5

0

0

0

0

0

0

7.0

Впровадження заходів територіального планування

3

691,8

691,8

 

 

 

Всього

309

251784,12

48218,29

30303,1

24490,33

107214,5

41557,9

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки

райдержадміністрації В.І.Смолій

 

Додаток 1 до рішення районної ради

від 04.08.2015 № 6/44-547

Доповнення до розділу 4.4. «Інвестиційна діяльність» Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району

Найменування замовників

та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного висновку;

дата і № документа, яким затверджена ПКД

Рік початку і закін-чення

Всього

за кош-

торисом

 

 

 

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

Виконано

з початку будівництва станом на

01.01.2015 (очік.)

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

% будівельної готовності

на 01.01.2015

Залишок

за кошто-

рисом

на 01.01.

2015

*)

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

 

Пропозиції на 2015 рік

капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

 

Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти держав-

ного бюджету (вклю-чаючи

екофонд)

суб- венції

з держав-ного бюджету місцевим

кошти обласно-

го бюд-жету

(вклю-чаючи екофонд)

кошти міськ

(рай) бюд-жету

(вклю-чаючи еко-фонд)

власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій

кредити банків та інші

позики

(крім

бюджет-

них)

Кош- ти іно-земних інвес-торів

Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній

Кошти населеня на будів-ництво власних квартир

Кошти інди-відуа-льних не-довни-ків

Інші

джере-ла фі-нансу-

вання

(вка-зати

які)

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обсяг капітальних інвестицій – всього викласти в новій редакції

(всього заходів 35)

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

78176,82

 

 

10858,09

 

 

 

23311,9

 

6946,83

 

110,0

 

 

 

 

 

35050

 

 

1900,0

у тому числі:

Доповнити розділ 4.4. «Інвестиційна діяльність» наступними заходами:

Розробка проектно-кошторисної документації по проектам, що фінансуватимуться за рахунок

міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб

Всього доповнено 5 заходів

2063,22

1856,89

 

206,33

 

Розробка проек-тної документації для проекту «Капітальний ремонт (термомо-дернізація) будів-лі ДНЗ №5 «Ластівка с. Комишувате Першотравневого району»

2015

294,37

0

0

294,37

294,37

264,93

29,44

 

Розробка проект-тної документації до проекту "Капітальний ре-монт (термомоде-рнізація) будівлі Першотравневої ЦРЛ"

 

2015

697,58

0

0

697,58

697,58

627,82

69,76

 

Розробка проект-тної документації до проекту "Капітальний ремонт (термомо-дернізація) будівлі Урзуф-ської амбулаторії загальної прак-тики-сімейної медицини КЗ «Першотравневий Центр первинної медико-санітарної допомоги "

 

2015

294,37

0

0

294,37

294,37

264,93

29,44

 

 

Розробка прое-ктної документ-тації до проекту "Капітальний ремонт (термомо-дернізація) будівлі Мангу-шської амбула-торії КЗ «Першо-травневий Центр первинної меди-ко-санітарної допомоги»

 

2015

371,39

0

0

371,39

371,39

334,25

37,14

 

 

 

 

 

 

Розробка проек-тної документації до проекту "Капітальний ремонт будівлі за адресою смт. Мангуш, вул. Поштова, 22 для медичних праців-ників-переселенців"

 

2015

405,51

0

0

405,51

405,51

364,96

40,55

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

економіки райдержадміністрації В.І.СмолійПрогноз погоды

Видео о нашем районе

Контактная информация

Адрес:

ул. Ленина, 72,

пгт. Мангуш,

Першотравневый район,

Донецкая область,

Украина, 87400

Телефон:

(06297) 2-34-55

Факс:

(06297) 2-32-76

E-mail:

info@pershotrrada.dn.ua