42 сессия 24-06-2015

Печать


Про внесення змін та доповнень до рішення  сесії районної ради від 14.01.2015  №6/37-483 «Про районний бюджет  на 2015 рік»

№6/42 - 516 от 24.06.2015

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», статтями 72 та  78  Бюджетного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести наступні зміни та доповнення  до рішення сесії районної ради  від 14.01.2015  № 6/37-483  «Про районний бюджет на 2015 рік» (із змінами, внесеними рішеннями  районної ради від 20.02.2015  № 6/38-499;  від 25.03.2015  № 6/39-503; від 03.04.2015  № 6/40-509):

1. У абзаці  першому підпункту 1.1. пункту 1  замінити цифри 101328,1 на цифри 114758,0;                                                                                                                                                                                                                                                      

2. У другому абзаці підпункту 1.1. пункту 1  замінити цифри  100257,6 на цифри  113531,6;  цифри  1070,4 на цифри  1226,4;

3. У підпункті  1.2.  замінити цифри  101511,3 на цифри 115979,9;  цифри 100345,7  на цифри  114552,8;  цифри 1165,6 на цифри 1427,1.

4.  У підпункті 4.3.  пункту 4 замінити цифри 95.2 на цифри 200,7,  цифри 78,8  на 83,0,  цифри 16,4  на 117,7;

5.  У підпункті 4.4.  пункту 4  цифри  104,4  замінити на цифри 1188,9;

6.  У пункті 4.5. пункту 4  цифри 16.4  замінити на цифри 117,7.

4. Додатки 1,2, 3, 4, 6   викласти в новій редакції.

 

В.о. голови районної ради                                                             С.І.Аврамов


Про виконання рішення районної ради від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму  економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки»

№ 6/42- 517 от 24.06.2015

 Заслухавши  звіт райдержадміністрації  про виконання рішення районної ради від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки»  (далі – Програма) районна рада відзначає, що послідовна  реалізація  завдань і  заходів Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік, незважаючи на економічні наслідки несприятливого стану, що склався в реальному секторі економіки області, сприяла вирішенню соціальних проблем в районі.

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних  цінах до рівня 2013 року збільшився   в 3,1 рази (34117,5 тис.грн.).

В агропромисловому комплексі виробництво валової продукції сільського господарства збільшилося на 26,3%  (161348 тис.грн.), у тому числі  у тваринництві  на 24,4% (23778 тис.грн.) і у рослинництві  на 26,6%              (137570 тис.грн.). Валовий збір зернових збільшився на 28,9% і склав 64100,5 тонн.  Зросла врожайність зернових на 36,5% (34,4 ц/га), врожайність соняшника на 7,5% (15,8 ц/га). Збільшився валовий збір соняшника на 26,1% (21907,4 тонн).

Вирощування худоби зросло на 19,7% (357,4 тон), поголів’я великої рогатої худоби на кінець року збільшилося  на 15,9% (3487 голів), у тому числі корів на 6,6% (1594 голів).   Середній надій молока на одну корову зріс на 9,4% (5111 кг), виробництво молока також зросло на 22,4  % і склало 7646,2 тонн.

Збільшилося виробництво хлібобулочних виробів на 26,8%, вироблено  м’ясних консервів   в 6,1 раз більше.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників збільшилася на 3,0% і склала 2662 грн. Видатки Пенсійного фонду України зросли на 35,5% (175384,7 тис.грн.). Середньомісячний розмір пенсії збільшився на 11,8% і склав 1527,95 грн.  Чисельність  незайнятих громадян, які скористувалися послугами служби зайнятості, зросла на 28,8% (1146 осіб).

Загальна захворюваність населення знизилася на 6,1% (3607 випадків  на 10 тисяч населення).

         Проведено значну роботу з виконання заходів щодо соціального захисту населення, вирішення проблем в гуманітарній сфері: освіті, охороні здоров’я, культурі, фізичному вихованні, молодіжній політиці та діяльності стосовно дітей.

 Однак, до бюджетів усіх рівнів зібрано податків, зборів та інших обов’язкових платежів у сумі 52206,5 тис.грн., що на 7,5% менше збору за 2013 рік. Зменшилися доходи бюджету району (без трансфертів) на 10,6%  (44931,3 тис.грн.), знизилися і  видатки бюджету району на 3,4% (104296,3 тис.грн.).

Недовиконане завдання Програми по створенню нових робочих місць на 49,8%. Кількість створених робочих місць зменшилась на 29,1%  (251 проти 354 у 2013 році). Середньомісячна заробітна плата штатних працівників на 31,0% нижче середнього рівня по регіону.  Кількість підприємців-фізичних осіб зменшилася на 7,8 % (908 осіб).

Збільшився податковий борг до бюджетів всіх рівнів  в 3 рази (4307,6 тис.грн);   у тому числі збільшено податковий борг  до Державного бюджету в         3 рази (922,2 тис.грн). Податковий борг до місцевого бюджету  зріс також                в 3 рази  і на 01.01.2015 становить 3385,4 тис.грн. На 57,6% зросла  кількість осіб, які мають статус безробітних (487  осіб). Середньооблікова чисельність працівників, занятих в економіці, зменшилася на 22,5% (2586 осіб).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Звіт райдержадміністрації про виконання рішення районної ради від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки»  взяти до відома.

          

2. Відзначити,  що в результаті спільних дій райдержадміністрації, районної ради, виконкомів сільських та селищних рад, підприємств, організацій, профспілок, депутатів усіх рівнів, в цілому забезпечено виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району  на 2014 рік.

3.Зняти з контролю як такі, що в основному виконані,  рішення районної ради:

   - від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки»;

- від 16.04.2014 №6/32-427 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки»; 

- від 20.06.2014 №6/33-431 «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки»; 

- від 24.09.2014 №6/34-448 «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки»; 

- від 19.11.2014 № 6/35- 463 «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2013 №6/29-381 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку  на 2015 і 2016 роки».

 

В.о.голови   районної ради                                                                        С.І. Аврамов

 

    Доклад о выполнении

Программы за 2014 год

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!

Социально-экономическое развитие Першотравневого района, как и государства в целом,  на протяжении  2014 года  осуществлялось в непростых финансово-экономических условиях.

Однако, последовательная реализация мероприятий Программы экономического и социального развития Першотравневого района на 2014 год позволила обеспечить увеличение ряда производственных показателей, а также  решить социальные проблемы в районе.

 

За 2014 год в Сводный бюджет поступило налогов и сборов  52 млн. 206,5 тыс.грн., что на 7,5%  ниже уровня прошлого года.

К сожаленью в три раза увеличился налоговый долг. Сумма налогового долга по состоянию на  1 января 2015 года в Сводный бюджет составляет 4 млн. 307 тыс.грн.,  в том числе в Государственный бюджет – 922 тыс. грн., в Местный бюджет 3млн. 385 тыс.грн. 

В бюджет района поступило доходов общего и специального  фондов без трансфертов в сумме 44 млн. 931,3 тыс.грн., что на 10,6% меньше  2013 года.

Для аграриев этот год был в целом успешным.

В агропромышленном комплексе в 2014 году произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 161 млн. 348 тыс. грн., что на 26,3% больше 2013 года. 

В животноводстве за 2014 год:

- выращено скота (в живом весе) 357,4 тонн, Программу выполнено на 125% и 119,7 % к прошлому году;

- реализовано на убой скота (в живом весе) 312,1 тонны, Программу выполнено на 195% , что в 3,1 раза больше прошлого года;

- молока получено 7646,2 тонн, что на 22% больше  прошлого года;

- на 9% увеличился и средний надой молока на одну корову и составил 5111 кг.

В 2014 году собрано 64,1 тыс. тонн зерновых (против 49,7 тыс.тонн в 2013 году) при урожайности 34,4 ц/га. (против 25,2 в 2013 году) Подсолнечника собрано 21907,4 тонны при урожайности 15,8 ц/га.

   Общий объём реализованной промышленной продукции составил 34 млн. 117,5 тыс.грн. Объем производства промышленной продукции увеличился по сравнению с уровнем прошлого года в отпускных ценах  в целом  в три раза, благодаря переходу предприятия «Мариленд» в наш район.  Однако наряду с этим произошел спад производства на Старокрымском карьере. За пределы Украины реализовано 7% промышленной продукции, а 93% реализовано в пределах Украины. 

Среднемесячная зарплата за 2014 год по основному статистическому кругу предприятий района увеличилась всего лишь на 79 грн. и составила 2662 грн., что на 3% больше 2013 года (при среднеобластном темпе роста 2,7%), однако это на 31,0% ниже среднего уровня по Донецкой области (3858 грн.). Среднесписочная численность штатных работников составила 2 тыс.586 человек.

По состоянию на 01 января 2015 года была полностью погашена задолженность по заработной плате по статистическому кругу предприятий района.

          На протяжении 2014 года услугами службы занятости воспользовалось 1146 чел. незанятого населения (128,8% к аналогичному показателю прошлого года). Из них  было трудоустроено 368 чел. или 102,2% показателей Программы занятости на 2014 год.

На 1 января 2015 года имели статус безработного 487 человек, это больше  аналогичного периода на 57,6%. Вакансий на эту дату от работодателей было зарегистрировано 4, то есть на 1 рабочее место претендовали 122 безработных.

         За 2014 год тринадцати безработным выдана одноразовая помощь на открытие предпринимательской деятельности. 

При Плане 500 фактически создано 251 новое рабочее место или 50,2% годового задания, и это меньше прошлого года на 29,1%.

За январь – декабрь 2014 года освоено капитальных инвестиций в сумме 45 млн 92 тыс.грн. (спад -52%)  Основным источником финансирования инвестиционной деятельности являются собственные средства индивидуальных застройщиков – 77,4%.

    В 2014 году принято в эксплуатацию 104 жилых дома общей площадью 18 тыс 521 кв.м., это на 25,5% меньше 2013 года. Однако по объёму  принятого в эксплуатацию жилья наш район находится на 2 месте после города Донецка. На наш район приходится свыше 52% жилья, принятого в эксплуатацию в 2014 году в сельской местности области.

Лидирующие показатели по строительству жилья в районе на протяжении последних ряда лет говорят об инвестиционной привлекательности  района.

В сфере Охраны здоровья населения хочется отметить, что общая заболеваемость населения снизилась на 6,1%.

 

Всего по Программе из 334 запланированных мероприятий выполнялись 230 или почти 70%, на их реализацию направлено 220 млн. 276 тыс.грн., в том числе с госбюджета - 33 млн 780 тыс.грн., с областного - 2 млн. 854,7 тыс.грн., бюджет района 5 млн. 116,7 тыс.грн., средства предприятий – 139 млн. 505,2 тыс.грн. (а это 63% всех затрат), прочие источники - 39 млн. 19 тыс.грн. 

Анализируя выполнение Программы по отраслям, хочу отметить, что 100% выполнялись все запланированные  мероприятия Программы по разделам «Рынок труда, занятость населения» (Терёшкина), «Сельское хозяйство» (Долинский),  «Пенсионное обеспечение» (Афендикова), «Социальная защита населения» (Туру), «Поддержка семьи, детей и молодёжи» (Асланова), «Защита детей» (Головня).

К сожаленью, низкий процент выполнения мероприятий по разделам «Экология» – 39%, «Развитие туризма и курортов» – 33%; «Капитальное строительство» - 8%. 

В разрезе сельских советов % выполнения Программы составил:

Мангушский п/с – 42%         (из 50 мероприятий  выполнялось 21)

Ялтинский п/с –    50%          (из 22 выполнялись 11)

Мелекинский с/с – 45,7%     (из 35 выполнялись 16)

Урзуфский с/с -    26,3%        (из 38 выполнялись  10)

Бердянский с/с   - 11%          (из 9 выполнялось 1)

Ильичевский      -  21,4%      (из  14 выполнялись 3)

Стародубовский - 71,4%      (из 7 выполнялись 5)

Комишеватский  - 60%         (из 10 - выполнялись 6)

 

Анализ результатов экономического и социального развития в районе в 2014 году, свидетельствует о том, что райгосадминистрацией реализован значительный пакет мер для решения и улучшения социально экономического развития района, повышение уровня жизни народа.

Ряд мероприятий, которые не удалось выполнить в 2014 году - включены в Программу 2015 года.

И в заключение хочу поблагодарить всех, задействованных в выполнении Программы 2014 года  и пожелать всем успехов в выполнении Программы 2015 года!

 

Начальник отдела экономики

райгосадминистрации                                                                    В.И. Смолий


О ходе выполнения решения районного совета от 14.10.2010 № 5/38-556 «Об утверждении Комплексной Программы развития села и агропромышленного комплекса в Першотравневом районе на 2010-2015 годы»

№ 6/42- 518 от 24.06.2015

         Заслушав информацию начальника управления агропромышленного  развития райгосадминистрации Долинского С.И. о ходе выполнения комплексной Программы развития села и агропромышленного комплекса в Першотравневом районе на 2010-2015 годы, руководствуясь ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе выполнения решения районного совета от 14.10.2010   № 5/38-556 «Об утверждении Комплексной Программы развития села и агропромышленного комплекса в Першотравневом районе на 2010-2015 годы» принять к сведению.

2.Районной государственной администрации (Черница):

2.1 Ежегодно при формировании районного бюджета предусматривать в пределах реальной возможности средства на финансирование мероприятий Программы.

2.2 Обеспечить эффективное взаимодействие райгосадминистрации, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных предприятий в совместной работе относительно дальнейшей стабилизации и недопущения спада объемов производства сельхозпродукции, выполнение мероприятий данной программы.

2.3. Управлению агропромышленного развития райгосадминистрации продолжить работу по выполнению Комплесной Программы развития села и агропромышленного комплекса в Першотравневом районе на 2010-2015 годы.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, социальному развитию села и регулированию земельных отношений (Дорогань).

И.о.председателя районного совета                                                                  С.И. Аврамов

Справка

 о ходе выполнения решения районного совета от 14.10.2010 № 5/38-556

 «Об утверждении комплексной Программы развития села и агропромышленного Комплекса в Першотравневом районе

на 2010-2015 годы»

С целью выполнения заданий Комплексной Програмы развития села и агропромышленного комплекса в Першотравневом районе на 2010-2015 годы, утвержденной решением   районного совета от 14.10.2010 года № 5/38-556, в районе проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение социально-экономического уровня развития сельских территорий.

          Сельское хозяйство района производит 70 процентов  валовой  продукции при общей площади сельскохозяйственных угодий  - 67,8 тыс. га, в т.ч. пашни – 59 тыс. га.

         По состоянию на 1 января 2015 года в районе насчитывается 96 сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, из них 2 агроцеха, 16 сельхозпредприятий (ООО, ЧП), 78 фермерских хозяйств.

         За 2010-2014 годы выплачено арендной платы за земельные и имущественные паи  в среднем 20,3 млн. грн. (3 % от стоимости земельного пая).

                                       Растениеводство

          Зерновое хозяйство является стратегической и эффективной отраслью народного хозяйства. Для обеспечения продовольственной безопасности региона в районе ежегодно проводятся организационные мероприятия для получения высокого и качественного урожая.  

            За период с 2010-2014 гг. в агропромышленном комплексе было получено в среднем 52,2 тыс. тонн зерна, 19,0 тыс. тонн подсолнечника, 9,6 тыс. тонн овощей.    

          Для получения  запланированного урожая и выполнения мероприятий по повышению плодородия почв за отчетный период было внесено на 1 га в среднем за год 52,8  кг минеральных удобрений (в д.в.) и 0,6 тонн на 1 га  – органических. Общая сумма затрат составила 91,2 млн. грн. (в среднем за год 18,2 млн. грн.). Также были проведены ряд  других мероприятий, направленных на улучшение структуры почвы (почвозащитная система земледелия, залужение многолетними травами непродуктивных участков), на что было израсходовано  130,7 млн. грн. (26,1 млн. грн. в среднем за один  год). Для посева зерновых культур были использованы семена высоких репродукций в среднем 3948 тонн в год на общую сумму 70,1 млн. грн. за пять лет (14,0 млн. грн. в год). 

           Для получения качественной продукции ежегодно проводятся мероприятия по комплексной защите растений на площади 27,6 тыс. га  общей суммой 30,5 млн. грн. за отчетный период 7,9 млн. грн. в год.

          Для локализации и ликвидации очагов произрастания  на землях района регулярно  ведется систематическая борьба с амброзией полынолистной.            Обьем финансирования этих работ составил 19,2 млн. грн, в т.ч.  178,4 тыс. грн.  из местного бюджета, остальные 18,9 млн. грн. за счет средств предприятий.

                                       Животноводство

           Для производства молока в районе имеется 2 молочных комплекса общей вместимостью 2200 головомест коров. На сегодня комплексы заполнены на 73%. Поголовье коров на 01.01.2015 года   в  районе  составило 1594 головы. Производство молока  за   2014 год  составило 7646 тонн,  что на 1398  тонн  больше   2013 года. Удой молока на 1 корову составил  5111 кг - 109%  к   2013 году.

        Согласно Меморандуму о сотрудничестве между Донецкой областной государственной администрацией и ООО «Харвист Холдинг» начиная с 2013 года ведется работа по укомплектованию поголовьем коров молочных комплексов в агроцехе № 11. Начиная с мая месяца 2013 года всего в район   завезено  953  головы  крупного рогатого скота.

                         Механизация сельского хозяйства

С целью модернизации машинно - тракторного парка за 2010-2014 гг. приобретено 64 единицы новой сельскохозяйственной техники разного назначения общей стоимостью 32,4 млн. грн, из них 21 единица - современные энергонасыщенные механизмы.

                                 Мелиорация земель

На выполнение Программы возобновления внутрихозяйственных мелиоративных систем и дождевальной техники на период 2012-2015 гг. и прогноз до 2020 года по Першотравневому району за отчетный период  введено в эксплуатацию 30 га капельного орошения в КФХ АФ «Шлях Ильича». Выполнен капитальный ремонт межхозяйственного напорного трубопровода Першотравневой оросительной системы с заменой 575 метров  труб диаметром 600мм. Проведены работы по техническому обслуживанию внутрихозяйственной мелиоративной системы с ремонтом 334 метров трубопровода диаметром 200 мм Першотравневой оросительной системы. На эти мероприятия потрачено 345,1 тыс. грн. за счет Мариупольского межрайонного управления водного хозяйства.

 За счет районного предприятия электрических сетей  восстановлено 2,6 км линий электропередач 6/04, что позволит при необходимости подать напряжение на перекачивающую насосную станцию Стародубовской оросительной системы.

                       Развитие медицинского обслуживания

Для улучшения социальных условий уровня жизни сельского населения в 2012 году решением сессии Мелекинского сельского совета выделено 56,0 тыс.

грн. в поддержку отрасли охраны здоровья, в 2013 году - 70,0 тыс.грн. на развитие и поддержку первичного уровня медицинской помощи.

          В 2012 году ООО «Харвист Холдинг»:

- осуществил ремонт в помещении Ялтинской амбулатории, которое передано в аренду станции скорой помощи общей стоимостью 275,0 тыс.грн;

- приобрел и установил на ФП с.Червона Украина газовый котел на сумму (3,5 тыс.грн);

- осуществил ремонт кровли Урзуфской амбулатории на сумму  98,0 тыс.грн;

           - осуществил ремонт ФП с.Агробаза  на сумму 94,0 тыс.грн.

          В 2013 году на средства Стародубовского сельского совета  приобретен и установлен твердотопливный котел для Захарьевского ФАПа (3,1 тыс.грн.).

           В 2014 году создана компьютерная локальная система  для подключения к интернету амбулаторий района.

         За отчетный период всего получено 62 единицы медицинского оборудования, 3 велосипеда, 3 единицы санитарного транспорта, компьютеры и

другое.

По Государственной программе для района получено пять санитарных автомобилей ВАЗ «Нива». Общее количество автомобилей в Центре составляет 13 единиц, т.е.  100% к потребности.

        Обеспечение развития физической культуры и спорта

На территории района для сельского населения функционирует 15 спортивных залов, 17 площадок, 8 футбольных полей, 13 гимнастических городков. При общеобразовательных школах района постоянно работают спортивные секции по футболу, баскетболу, легкой атлетике, волейболу, спортивному туризму, шахматам, тенису. Их посещают более 1900 учеников сельских школ.  

         Благодаря участию района в областном конкурсе мини-проектов в  с. Урзуф построена спортивная площадка с искусственным покрытием, в пгт. Мангуш отремонтирован спортивный клуб на базе районного дома культуры, также на стадионе «Колос» построена спортивная площадка для проведения спортивных соревнований в зимний период, в пгт. Ялта построена спортивная площадка с искусственным покрытием. Кроме этого, в областном конкурсе мини-проектов местного развития победили проекты для приобретения спортивного оборудования в пгт. Ялта, с. Ильичевское, с. Червоное,

пгт.Мангуш. В с. Юрьевка на базе оздоровительного комплекса «Ялта» филиала Агрогаз ДК «Укртрансгаз» построен крытый плавательный бассейн. На эти мероприятия выделено 2,8 млн. грн. в т.ч; из государственного бюджета 432,9 тыс. грн., с местного бюджета 1 млн. грн., с областного бюджета 388,6 тыс. грн., 965,8 тыс. грн за счет предприятий.

                                  Развитие образования

Мероприятия, которые были предусмотрены районной программой «Школьный автобус», выполнены. За 2010-2014 годы получено 4 единицы  автотранспорта для перевозки учеников, а именно: три  автобуса  получены в июле 2012 года по Государственной целевой социальной программе «Школьный автобус», на приобретение которых было выделено 1064,9 тыс. грн. из государственного бюджета, один автобус - за счет областной субвенции в октябре 2012 года деньги выделены из областного бюджета в размере 358 тыс. грн. На сегодня закрыты все проблемные вопросы по подвозу учеников общеобразовательных школ 162 ученика подвозятся из 13 населенных пунктов к 8 школам.

                         Развитие жилищного и коммунального хозяйства

          В с. Мелекино выполнено строительство газопровода по ул. Набереженой, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, братьев Щербань, на эти мероприятия было выделено – 1,9 млн. грн., в т.ч. 936,5 тыс. грн. из местного бюджета и 1,0 млн. грн. получен из других источников. На газификацию в пгт. Ялта по улицам Приморская, Роза Люксембург, Радянская, переулок Свердлова, Школьного,  выделено 1,0 млн. грн,  в т.ч. из местного бюджета 727,9 тыс. грн. и 145 тыс. грн из областного бюджета, 172,5 тыс. грн. получено из других источников.

          Проведен капитальный ремонт водопровода в с. Азовское, замена аварийных участков (замена заслонок) в пгт. Мангуш, пгт. Ялта, на все эти мероприятия выделено 2,8 млн. грн., в т.ч. из государственного бюджета 90,8 тыс. грн., из местного бюджета 86,9 тыс. грн., 2,4 млн. грн.  за счет стредств предприятий, 256,7 тыс.грн. – получено из других источников.      

                                       Инвестиционные проекты

        С целью повышения эффективности аграрного производства и создания оптимальных условий для хранения зерна в  2011 году в ООО «Титан» введено в эксплуатацию зернохранилище нового типа емкостью 14,8 тыс. тонн с транспортным оборудованием мощностью 50 тонн в час. В КФХ  «АФ «Шлях Ильича» в 2012 году закончено строительство нового мини элеватора с объемом хранения 35 тыс. тонн зерна.  На базе агроцеха № 10 ДП «Ильич – Агро Донбасс» хранится зерно по системе «Силобег» с технологией  хранения зерновых, при которой без доступа воздуха  пропадает способность к размножению вредителей и грибков, что обеспечивает долгосрочное хранение. 

            Запланированные мероприятия, предусмотренные комплексной программой развития агропромышленного комплекса за период с 2010-2014 гг. выполнены. На выполнение этих мероприятий было выделено 263,3 млн. грн.,  в т.ч. с государственного бюджета 1,6 млн. грн., с областного бюджета 0,9 млн. грн.,  с местного бюджета 3,1 млн. грн., за счет средств предприятий  255,3 млн.грн., из других источников 2,4 млн. грн.

 

Начальник управления

агропромышленного развития                                               С.И. Долинский


Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності органів внутрішніх справ Першотравневого району за 2014 рік та 1 квартал 2015 року

№ 6/42- 519 от 24.06.2015

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника Першотравневого РВ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Кожухівського Д.В. «Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності органів внутрішніх справ Першотравневого району за 2014 рік та 1 квартал 2015 року», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА:

 Інформацію «Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності органів внутрішніх справ Першотравневого району за 2014 рік та 1 квартал 2015 року» взяти до відома (додається)

В.о. голови районної ради                                                                      С.І. Аврамов

                                                                                ДОВІДКА

«Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності органів внутрішніх справ Першотравневого району за 2014 рік та 1 квартал 2015 року»

Протягом 2014 року і 1 кварталу 2015 року зусилля керівництва Першотравневого РВ були зосереджені на вдосконаленні роботи з організації оперативного реагування, інформуванні та дотриманні обліково-реєстраційної дисципліни при прийомі та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, прийнятті законних процесуальних рішень у встановлені терміни.

 

 Загальні відомості про реєстрацію та розгляді заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події:

За 2014 рік в журналі Єдиного обліку Першотравневого РВ зареєстровано - 2425 (у 1 кварталі 2015р. - 696) заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, з них з ознаками кримінального злочину, занесених ЄРДР у 2014р. – 666, або 27,5% (у 1 кварталі 2015р. – 154 або 22,1%) і 1654 матеріалів, або 68,2% (у 1 кварталі 2015- 385 або 55,3 %) без ознак кримінального злочину .

Протягом 2014 року в Першотравневому районі спостерігалося зростання рівня загальної злочинності - на 23,6% (466), (за 1 квартал 2015р.- 138 зростання на 122,6%), у тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів - на 81,4% (263) (за 1 квартал 2015р. -60, зростання на 185,7%).

 На 10 тис. населення у 2014 році в районі припадало 169,5 злочинів (за 1 квартал 2015р. цей показник становив 50,2).

Протягом 12 місяців 2014р. в Першотравневому РВ перебувало кримінальних проваджень – 1201 (за 1 квартал 2015 - 913). Закінчено кримінальних проваджень у 2014 – 478, питома вага рішень склала 9,8% (за 1 квартал 2015р. –82, питома вага рішень склала 9%), До суду з обвинувальним актом і клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності направлено проваджень: у 2014р. – 145 (за 1 квартал 2015р. – 41). 

У 2014 році на території Першотравневого району зареєстровано 263 (за 1 квартал 2015р. - 60) (без урахування закритих) тяжких та особливо тяжких злочинів.

Питома вага розкриття злочинів у 2014р. становить 22.5% (за 1 квартал 2015 – 16,7%)

Майнові злочини:

У 2014р. – грабежі – 7 (розкрито 5) (1 квартал 2015р. – 1 не розкрито);

У 2014р. – розбої – 4 (розкрито 2) (1 квартал 2015р. - 0);

У 2014р. – крадіжки – 252 (розкрито 46) (1 квартал 2015р. – 60 розкрито 16).

 

Аналіз злочинів в громадських місцях:

 У 2014р. було зареєстровано 42 злочини (за 1 квартал 2015 - 2). В умовах вулиці скоєно -30 (вхідна кореспонденція - 13), з яких:

   - Легкі тілесні ушкодження - 9 (3 розкрито, 4 закрито) ;

   - Тілесні ушкодження середньої тяжкості 4 (2 розкрито, 1 закрито, 1 не розкрито);

   - викрадення журналіста-1;

   - Викрадення людини - 1;

   - Вбивство (погроза вбивства) -5 (2 розкрито, 3 не розкрито);

   - Розбій -2 (1 розкрито, 1 не розкрито);

   - Крадіжка - 7 (1 розкрито, 3 не розкрито, 3 скоєно на тимчасово окупованих територіях які обслуговує Першотравневий РВ);

   - Перешкода журналістської діяльності-1.

   - Заволодіння майном -2

   - Грабіж -1.

   - Хуліганство -5 (1 квартал 2015 - 1)

   - ДТП -2

   - Підпал автотранспорту -1

Підводячи підсумок злочинності серед неповнолітніх на території Першотравневого району у 2014 році виявляється, що неповнолітніми було вчинено 2 злочини (за 1 квартал 2015 фактів вчинення злочинів дітьми, які проживають на території району, в стані алкогольного сп'яніння, а також рецидиву не було).

 З метою профілактики та недопущення скоєння злочинів неповнолітніми, які проживають і навчаються на території Першотравневого району, з лекціями на правову тематику було відвідано у 2014 - 13 шкіл району, а також 10 ДОЦ (за 1 квартал 2015р. – 13 шкіл).

У 2014 співробітниками кримінальної міліції по справам дітей райвідділу, спільно зі службою по справах дітей Першотравневої райдержадміністрації, було проведено 18 рейдів «Діти вулиці», в ході яких відвідані сім'ї, що перебувають на профілактичному обліку «як неблагополучні», в ході чого було складено 8 адміністративних протоколів за ст.184 КпАП (не виконання батьківських обов’язків) (за 1 квартал 2015р. - 4), також спільно зі службою по справах дітей регулярно відпрацьовуються магазини і питні заклади з метою виявлення фактів реалізації спиртних та тютюнових виробів неповнолітнім.

Для популяризації та підняття іміджу міліції, а також обізнаності населення про стан забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян в засобах масової інформації впродовж 2014 року висвітлено 32 (1 квартал 2015р. -28) різних інформації та статей з роз'ясненнями на правову тематику, та про діяльність райвідділу.

 

В.о. начальника Першотравневого РВ

ГУМВС України в Донецькій області

капітан  міліції                                                             Д.В. Кожухівський  


О ходе выполнении решения сессии районного совета от 30.03.2011 № 6/5-72 «Об утверждении Программы функционирования и развития районного  трудового архива на 2011- 2015 годы»

№ 6/42- 520 от 24.06.2015

                Заслушав и обсудив информацию начальника районного трудового ар-хива Тельбизовой В.И.  о ходе выполнении решения сессии районного совета от 30.03.2011 № 6/5-72  «Об утверждении Программы функционирования и развития районного трудового архива на 2011- 2015 годы»,  руководствуясь ст. 43 Закона  Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет                                        

РЕШИЛ:

1. Информацию начальника районного трудового архива Тельбизовой В.И. о ходе выполнении решения сессии районного совета от 30.03.2011 № 6/5-72  «Об утверждении Программы функционирования и развития районного трудового архива на 2011- 2015 годы» принять к сведению (информация прилагается).

2.Рекомендовать сельским, поселковым советам, организациям и предприятиям ежегодно при подготовке проектов бюджетов на текущий год предусматривать финансирование Программы функционирования и развития районного трудового архива и средства для оплаты услуг трудового архива.

 3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, связи, топливно-энергетических ресурсов и развития курортной зоны побережья Азовского моря и экологии (Алимов ), заместителя председателя районного совета  Олефир С.В.

 

И. о.председателя районного   совета                                                               С.И. Аврамов

 

О ходе выполнении решения

сессии районного совета от 30.03.2011 № 6/5-72

 «Об утверждении Программы функционирования и развития районного трудового архива на 2011- 2015 годы»

     Мероприятия, предусмотренные   «Программой функционирования и развития районного трудового архива на 2011- 2015 годы» за 2011-2014годы трудовым архивом в основном выполнены.

           Реализация задач районной Программы способствовала решению ряда проблем, связанных с обеспечением функционирования трудового архива и укреплением его материально-технической базы.

    На обеспечение функционирования трудового архива в 2011-2014годах планировалось выделить 494,0тыс.грн., выделено  и освоено 460,2тыс. грн., ( в том числе: 2014 -  выделено 120,4тыс.грн. и освоено 117,6тыс.грн.), из них:

- с общего фонда местного бюджета – 326,0 тыс. грн.,

- со специального счета трудового архива  -  106,2 тыс. грн.

- сельскими и поселковыми советами на выполнение Программы  было перечислено 28тыс. грн., в том числе:

Стародубовским сельским советом - 9 тыс. грн. (в 2012г.), 

Ялтинским поселковым советом - 8 тыс. грн. (в 2011 и 2012г.),         

Мелекинским сельским советом - 5 тыс. грн. (в 2011г.);

Урзуфским сельским советом - 3 тыс. грн. (в 2012г);

Мангушским поселковым советом - 3 тыс. (в 2013г.).

      

І. С целью обеспечения функционирования трудового архива в 2011-2014 годах, согласно Программе, выделенные средства были использованы на:

- заработную плату -    303,3 тыс. грн. (в 2014 – 86,4тыс.грн.)

- начисления на зарплату – 81,4 тыс. грн. (в 2014 – 21,7тыс.грн.)

- на оплату энергоносителей, услуг банка и связи, аренду помещений  – 34,8 тыс. грн.(в 2014 – 8,5тыс.грн.)

 

ІІ. С целью гарантированного обеспечения сохранности документов  и развития районного трудового архива, согласно Программе, осуществлены следующие мероприятия:

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники  на сумму – 5696грн. (при плане 6000грн.)

в том числе:

- заправку и восстановление  картриджей для  принтера и ксерокса - 576 грн.  техническое обслуживание оргтехники  -  1346 грн.

-  приобретение новых картриджей для ксерокса (в 2011г. – 830грн.) и для принтера (в 2014г.- 1000грн.)  – 1830,00грн.,

- приобретение (в 2011г.) флешки и переходника  - 134,00 грн.,

- приобретение (в 2012г.) нового жесткого диска для ПК  – 865 грн.

- приобретение (в 2013г.) новой материнской платы и блока питания, вместо вышедших со строя и добавление оперативной памяти вместо устаревшей на сумму - 945грн.     

- ремонт и техническое обслуживание ОПС – 200 грн.

- перезарядка огнетушителей - 213 грн.,

- проведение  профилактических испытаний и замеров сопротивления изоляции электрооборудования и электросети в помещениях трудового архива – 300грн.,

- приобретение средств дезинфекции, дезинсекции и средств борьбы с грызунами- 300грн.

 

Приобретение:

- стола и 2 стульев для посетителей - 570 грн.,

- новой лестницы-стремянки - 500 грн.,

- приобретение новой ручки для замены сломавшейся ручки для двери  рабочей комнаты– 90 грн.,

- бумаги и канцелярских книг - 1267 грн. (в 2014 году - 690 грн.),

- марок и конвертов для пересылки справок за границу –151 грн.,

- 30 картонажей - 2085 грн. (в 2011г.).

 

С целью улучшения информатизации архивного дела:

- составлена информационная база данных  учёта архивных фондов районного трудового архива в бумажном и электронном виде;

- составлен реестр описей фондов трудового архива и в 2013году  опубликован на веб-сайте районного совета с перечнем видов документов по каждому фонду; 

- организован учёт  архивных документов предприятий, учреждений и организаций – источников  комплектования трудового архива.

 

 С целью выполнения заданий Программы по повышению  квалификации работников трудового архива, деловодных служб и ответственных за архивные подразделения предприятий, учреждений и организаций по вопросам деловодства и архивного дела:

- специалисты архива  прошли курсы повышения квалификации по вопросам пожарной безопасности,

- систематически проводят консультации  по вопросам деловодства, учёта и обеспечения сохранности архивных документов,

- ежегодно организуются семинары по повышению квалификации лиц, ответственных за деловодство и архивное дело.

       За четыре отчётных года исполнено 4795 запросов( в 2014 году – 1017). Следует отметить, что при таком количестве обращений в архив, ни жалоб со стороны заявителей, ни замечаний со стороны инспекторов Пенсионного фонда Украины не было.

      Кроме бесплатного исполнения запросов социально-правового характера трудовой архив оказывает платные услуги по приёму  архивных документов новых фондов ликвидированных предприятий, составлению Описей дел, Номенклатуры дел, Положений об архивных подразделениях и Экспертных комиссиях, Актов о выделении документов временного хранения для уничтожения  и  упорядочению архивных документов.

       За 2011-2014 годы трудовым архивом принято 35 фондов с  количеством 3521 дел, (всего в архиве находится на хранении 10127 дел по кадровым вопросам).

      За 2011-2014 годы трудовым архивом оказано  платных услуг на общую сумму 108,0тыс.грн.: составлено 50 описей дел, 16 Номенклатур дел, 27 Положений об архивных подразделениях и экспертных комиссиях, 14 актов о выделении документов временного хранения для уничтожения,  подшито 607 архивных документов.

 

Из-за отсутствия средств ряд запланированных мероприятий не выполнено:

- не приобретен ксерокс;

- трудовой архив не подключен к сети интернет, из-за отсутствия средств на подключение и абонентную оплату интернет-услуг;

- не введено в 2012 году дополнительную штатную  единицу архивного работника;

- на оплату труда действующему штату  недостаточно финансирования в 2015 году в сумме 21470грн. (из них индексация заработной платы – 15200грн.) и на оплату  энергоносителей в 2015 году в связи с их подорожанием - 12400 грн.

Начальник  районного

трудового архива                                                                        В.И. Тельбизова


О  выполнении решения   районного совета от 28.03.2012 года  № 6/12-196 «О  Профориентационной Программе Першотравневого  района  на 2012-2014 годы »

№ 6/42- 521 от 24.06.2015

Заслушав информацию директора Першотравневого районного центра занятости Терешкиной Н.С. о выполнении решения  районного совета от 28.03.2012 года № 6/12-196 «О Профориентационной Программе Першотравневого района на 2012-2014 годы», руководствуясь ст. 43 «О местном самоуправлении в Украине»,  районный совет

РЕШИЛ:

1.Информацию директора Першотравневого районного центра занятости Терешкиной Н.С. о выполнении решения районного совета от 28.03.2012 года № 6/12-196  «О  Профориентационной Программе Першотравневого района на 2012-2014 годы» принять к сведению (прилагается).

2.Решение  районного совета от 28.03.2012 года № 6/12-196 «О Профориентационной Программе Першотравневого района на 2012- 2014 годы» снять с контроля как в основном выполненное. 

И.о.председателя районного совета                                                                    С.И.Аврамов  

 

                                                     Справка

                    о выполнении решения  районного совета от

          28.03.2012  года № 6/12–  196  « О Профориентационной  Программе                                    

                   Першотравневого района на  2012 – 2014 годы ».

       В настоящее время на рынке труда района свыше 40% - молодые люди в возрасте до 35 лет. Больше всего   –  45,7% - рабочие,  39,7 % – прежние служащие, 14,5%  –  ребята и девушки, которые раньше не работали или выполняли работу, не нуждающуюся в специальной подготовке.

Одним из эффективных способов преодоления безработицы может стать грамотная профессиональная ориентация населения. Именно на столь мощное средство профилактики безработицы и сделал ставку Першотравневый районный  центр занятости.

       Работая над проблемой обеспечения работодателей именно теми кадрами, которые им нужны, мы пришли к убеждению, что только объединившись и узаконив на местном уровне усилия собственной службы, работодателей , учебных заведений,  можно получить ожидаемый результат. Ведь трудоустройству или учебе обязательно должна предшествовать профессиональная ориентация.

Чтобы скоординировать усилия всех социальных партнеров в районе при содействии отделов райгосадминистрации (отдела образования , центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, службы по делам детей, отделом по делам семьи, молодежи и спорта) была разработана и в марте 2012 года утверджена на сессии районного совета «Профориентационная программа Першотравневого района на 2012– 2014 годы». Создавалась она на основе изучения ситуации на рынке труда и прогнозных показателях социально-экономического развития района.

Основная цель Программы – ориентация молодежи на осознанный выбор профессии с учетом потребностей рынка труда.

        Проделанная еще в 2012 году  на старте «Профориентационной программы»  подготовительная работа  уже дала результаты. Профориентационными услугами центра занятости воспользовались в 2012 году более 679 учащихся, в  2014 году - 796. Если раньше среди факторов, влияющих на выбор старшеклассников будущей профессии, основными были престиж профессии, высокая заработная плата и практически не учитывались потребности рынка труда, то сейчас картина изменилась. Так, проведенное выборочное анкетирование среди учащихся , в котором приняло участие более 100 выпускников 9– 11 классов, показало, что сегодня в перечне престижных профессий появились : электрогазосварщик, водитель автомобиля, плиточник-облицовщик .

В 2012– 2014 годах профориентационными услугами были охвачены учащиеся 9–11 классов всех школ района, практически 100% из них получили индивидуальные профессиональные профконсультации специалистов центра занятости .

Для уменьшения дисбаланса между спросом и предложением на рабочую силу на рынке труда региона, популяризации получения образования на базе учебных заведений региона по профессиям и специальностям, необходимым  производственному комплексу области в практику работы центра занятости вошло проведение различных профориентационных мероприятий.

Так, на протяжении указаного периода проведены :

21 урок реальной трудовой жизни (количество участников – 800 человек);

8 дней ЦЗ для выпускников школ (492 участника);

3 ярмарки профессий  (234 участника);

15 профориентационних семинаров (82 участника, на темы: «Оволодій ситуацією», «Молодь на ринку праці»);

   5  выездных акций «Выпускник» (приняли участие 162 учащихся школ района).  

 Особый интерес вызывает у школьников  профориентационные уроки, Дни центра занятости, проводимые нами с использованием Мобильного центра профориентации. В 14 мероприятиях приняли участие более 400 учащихся выпускных классов 12 школ района. К участию в этих мероприятиях были привлечены учебные заведения городов Мариуполя и Донецка, Запорожской области.

  В период школьных каникул совместно с Донецким областным молодежным центром труда в рамках  Всеукраинской акции «Молодежные трудовые отряды», были проведены выездные акции в молодежные трудовые отряды, которые  занимались уборкой  Ялтинского и Урзуфского пляжей от мусора. Выездные акции в летний период проводились в трудовых лагерярях школ района и детских оздоровительных центрах «Лазурный», «Солнечный» и др. Акции проводились с применением специально оборудованного средства «Мобильный центр профессиональной ориентации» с участием центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, Мангушской объединенной налоговой инспекции, Управлением пенсионного фонда в Першотравневом районе и др. Особое место в этой работе  было отведено теме легализации занятости, которая является актуальной проблемой нашего рынка труда.

В 12 школах района работают программно-аппаратные комплексы профориентационные терминалы «Живи і працюй в Україні», с помощью которых учащаяся молодежь может узнать о мире профессий, условиях профессионального обучения, состоянии и перспективах рынка труда, основах трудового законодательства, услугах Государственной службы занятости. Он направлен на повышение уровня доступности, мобильности, гибкости и привлекательности профориентационных услуг для молодежи и пользуется большой популярностью среди учеников. Размещены в школах района и профориентационные уголки с барометрами профессий.

Также, в  центре занятости  была установлена программа, специально предназначенная для тестирования учеников, которая обеспечивает проведение профориентационного консультирования в рамках концепции «хочу-могу-надо». Теперь каждый безработный или выпускник школы может прийти в центр занятости и  определиться с будущей профессией.

Казалось бы, наши инновации направлены в первую очередь на детей школьного возраста. Но не нужно забывать, что сегодняшние школьники – это не только завтрашние специалисты, но и будущие работодатели. Поэтому мы хотим получить вскоре не только высококвалифицированных работников в необходимых для Украины отраслях, но и поколение социально ответственных работодателей.   

В рамках реализации Профориентационной программы была поставлена задача обеспечить не только сегодняшних выпускников, но и учеников младших классов такими формами профориентационных услуг, которые были бы им интересны, понятны и полезны. Такими мероприятиями зрелищного, развлекательного характера стали проводимые отделом образования «Мозговой штурм», вечера встречи с представителями разных профессий, тренинговые занятия «Сделай правильный выбор»,  мини-групповые диалоги «Сто дорог – одна твоя», встречи с представителями учебных заведений, техникумов, профтехучилищ области, фестивали профессий, индивидуальные консультации.

Мы сместили акценты и говорим о правильности выбора профессии не только со старшеклассниками, а и с учащимися, которые закончили  начальную школу. Для них проводились совместно с отделом образования, методотделом центральной библиотечной системы, центром детского творчества Дни профориентации.

Профориентационной работой были охвачены воспитанники детских дошкольных учреждений, ученики младших классов. Для них проводились занятия на тему: «Профессии наших родителей», конкурсы детских рисунков.

С целью пропаганды рабочих профессий отделом образования, специалистами центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, службы по делам детей , отделом по делам семьи , молодежи и спорта были проведены лекции, родительские собрания на темы: «Допоможемо дитині  обрати професію», «Як допомогти дитині при виборі професії», родительские собрания представителей разных профессий.

Было проведено 127  различных мероприятий, в которых приняли участие  9881 человек.

          В условиях жесткой конкуренции на рынке труда важнейшим направлением  работы центра занятости является сохранение трудового потенциала и социальная защита от безработицы, в первую очередь, тех, кто не может  на равных конкурировать на рынке труда. К ним мы, в первую очередь, относим и молодежь.  Однако, мы имеем и позитивные изменения, За годы реализации Профориентационной программы количество трудоустроенных службой занятости молодых людей все-таки увеличивается. Если в 2012 году их насчитывалось – 36 % от общего количества трудоустроенных ,  в 2013 –  36,7 %, то в 2014 – уже 39,2%.

          Сегодня для содействия трудоустройству молодых людей служба занятости использует разные механизмы. Кроме помощи в поиске работы, молодежь бесплатно получает профинформационные и консультационные услуги по выбору профессии с учетом потребностей рынка труда, привлекается к участию в ярмарках вакансий, различных семинарах, учится составлению резюме.

Расширяется и перечень профессий, по которым можно пройти обучение и в данное время составляет свыше 400 профессий и специальностей.

С целью оперативного удовлетворения потребностей экономики государственной службой занятости создана собственная сеть центров профессионального обучения взрослого населения. Таких центров - 10, они работают в Крыму, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

И,  если в 2012 году повысили квалификацию, прошли профобучение, переподготовку  по направлению центра занятости 23,3 % от общего количества направленных, в 2013 –   28 %, то в 2014– 29%.

Постоянное содействие в освещении  реализации Профориентационной программы оказывала редакция газеты «Сельская новь». Были созданы постоянно действующие рубрики: «Служба занятости–выпускникам», «Профориентационная программа Першотравневого района в действии». Публикации о проводимых мероприятиях размещались в газетах «Приазовский рабочий», «Сельская новь», на веб-порталах райгосадминистрации, районном сайте «Меотида», сайтах Донецкой областной службы занятости, Государственной службы занятости. Всего таких материалов было более 60.

Директор                                                                      Н.С.Терешкина


О ходе выполнения решения районного совета от 14.02.2013 № 6/20-289 «Про затвердження районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз у Першотравневому районі на 2013-2016 роки»

  № 6/42- 522 от 24.06.2015

Заслушав и обсудив информацию главного врача КУ «Першотравневый ЦПМСП» Григорьева В.В. о ходе выполнения решения районного совета от 14.02.2013 № 6/20-289 «Про затвердження районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Першотравневому районі на 2013-2016 роки»,  руководствуясь ст.43 Закона Украины «О местном самоуправлением в Украине», районный совет

 

РЕШИЛ:

  1. 1.Информацию  о ходе выполнения решения районного совета от 14.02.2013 № 6/20-289 «Про затвердження районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Першотравневому районі на 2013-2016 роки» принять к сведению.
  2. 2.Рекомендовать:

2.1.                        Райгосадминистрации предусматривать средства в пределах финансовых ресурсов районного бюджета на реализацию мероприятий Программы.

2.2.                        Сельским, поселковым советам ежегодно при формировании бюджета предусматривать в пределах ассигнований возможность выделения средств для финансирования мероприятий Программы.

2.3.  Главному врачу Першотравневой ЦРБ Лободе И.В. и главному врачу КУ «Першотравневый ЦПМСП» Григорьеву В.В. продолжить работу по выполнению мероприятий данной Программы.

  1. 3.Контроль за выполнением данного решения возложить  на постоянную комиссию по вопросам образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и спорта, социальной защиты населения (Троян ), главного врача ЦРБ Лободу И.В., главного врача КУ «Першотравневый ЦПМСП» Григорьева В.В.

И.о.председателя районного совета                                                                         С.И.Аврамов

 

Справка

о ходе выполнения решения районного совета от 14.02.2013 №6/20-289 «Про затвердження районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Першотравневому районі на 2013-2016 роки»

Решением сессии районного совета от 14.02.2013 №6/20-289 была принята  «Програма протидії захворюванню на туберкульоз у Першотравневому районі на 2013-2016 роки»

Бюджет Программы на 2014 год составлял 120,0 тыс.грн. Планировалось освоить 100,0 тис.грн. на медикаменты и 20,0 тыс.грн. на продукты питания.

Выделено всего 45,1 тыс.грн. : на медикаменты 37,8 тыс.грн.

                                                      на продукты питания 7,3 тыс.грн.

Всего на учете в тубкабинете Першотравневой ЦРБ на 01.01.2015 г. состоит 116 человек. На 01.01.2014 года состояло – 127 человек.

С активной формой туберкулеза  в течение 2014 года зарегистрировано 28 больных, в 2013 г. – 27 больных.

В 2014 году вновь выявлены 19 случаев туберкулеза, в 2013 году - 19 случаев, из которых:

Из вновь выявленного туберкулеза в 2014 году  5 случаев с бактериовыделением, что составляет 26,3%, за аналогичный период 2013 года выявлено 13 случаев больных с бактериовыделением из 19 вновь выявленных больных, что составило 68,4%.

Среди детей и подростков  случаев выявления туберкулеза в 2014 году нет. В 2013 году был выявлен 1 случай туберкулеза среди подростков.

При профосмотре в 2014 г.  выявлено 15 случаев, что составляет 78,9%, в 2013 году - 15 больных, что составляет 78,9%.

С ассоциированным ВИЧ/туберкулезом в 2014 г.  выявлено 11 больных, в 2013 году – 8 больных среди вновь выявленных с ВИЧ-инфекцией.

От туберкулеза в 2014 г.  умерло 4 больных, за аналогичный период в 2013 году – 3 случая смерти от туберкулеза.

Основные показатели работы по выполнению районной Программы

Показатели

2013 г.

2014 г.

Обл.

1. Заболеваемость всего на 100 тысяч населения

69,7

70,4

54,3

2. Заболеваемость без ВИЧ-инфекции

44,1

29,6

37,1

3. Заболеваемость с ВК+на 100 тысяч

47,7

18,5

28,0

4. Процент деструкции

58,8

58,8

51,5

5. Процент бактериовыделение

68,4

56,3

60,8

6. Процент охвата ВДТБ посевами

100%

100%

7.Смертность на 100 тысяч населения

11

14,8

10,5

8. Умершие неизвестные диспансеру

0

0

10,5

9. Рецидивы на 100 тысяч населения

7,35

18,5

10,1

10. Охват ПФГ

514,1

558,2

424,8

11. Охват ФГ группы риска

- ВИЧ

- прибывшие из мест лишения свободы

83,7

0%

76,7

100%

59,1

91,9%

12. % выявления при ФГ

81,3

76,0

51,3%

13. Охват бактериоскоп в ОЛС на 1000 нас.

7,3

6,9

5,4

14. результативность (%+      )

3,6

5,5

3,8%

15. Процент больных М+ (выявляемость)

46,0

81,8

53,9%

16. Заболеваемость ВИЧ + туб. На 100 тысяч населения

25,6

40,7

17,2

17. Заболеваемость детей на 100 тысяч населения

-

-

7,4

18. Заболеваемость подростков на 100 тысяч населения

3,6

-

17,3

198. Охват ФГ подростков

67

100%

87,3%

Соц.поддержку в виде продуктовых наборов  в 2014 году получили 16 больных , находящихся в фазе амбулаторного долечивания, которым выдано 32 набора. В 2013 г. – 14 больных  получили соц.продукты, выдан 41 паек.

В 2014 г. амбулаторное лечение получили 33 человека,  из числа которых 21 больной I-III категории.

В баклаборатории Першотравневой ЦРБ  обследовано 166 человек, выявлено 8 случаев ВК+.

Использование средств  для реализации «Программы преодоления эпидемии туберкулеза» в Першотравневом районе в 2014 году.

Вид финансирования

Получено

Использовано

К-во

Сумма, грн.

К-во

Сумма, грн.

I. Медикаменты

1. Госбюджет (не из Донецка)

2000 шт.

500,00

440 шт.

110

2. Глобальный Фонд (ДоцСПИД)

4020 шт.

13 524,00

2750 шт.

8 912,67 .

3. Глобальный Фонд (адресная помощь)

270 шт.

536,72

270 шт.

536,72

4. Врачи без границ (адресная помощь)

30 шт.

727,80

30 шт.

727,80

5. Глобальный фонд (медпрепараты, расходные материалы)

810 шт.

2 265,07

1072 шт.

2605,01

а) обл туб.больница

(Остаток на начало года)

265 шт.

448,16

б) гор.туб.больница г.Мариуполь

3360 шт.

770,10

2740 шт.

628

6. Гос бюджет обл.туб.б-ца

18190 ост. 11442 (на 01.01. 2014 г.)

36848,61

2466,0

27702

39069,54

7.  гор.туб.диспансер г.Мариуполь

26970 шт.

18 467,30.

18703 шт

16 532 ,12 .

II. Социальная помощь:

Крупа пшеничная

300 кг.

948,78

126 кг.

398,24

мука

200 кг.

519,34

84 кг.

207,80

Чай

8,4 кг.

1 194,23

8,4 кг

1 194,23

Продукты питания для тубкабинета (соц.пайки)

42 шт.

4 772,04 .

26 шт.

2 954, 12 коп.

III. Флюоропленка

Rö- пленка

Ост. 221 шт. на начало 2014 года

221

1 861,05

Главный врач

КУ «Першотравневый ЦПМСП»                                             В.В.Григорьев


О внесении изменений и дополнений  в решение районного совета от 30.03.2011 6/5-83 «Об утверждении  комплексной Программы обеспечения стационарных и амбулаторных больных медикаментами и медицинскими средствами на 2011-2015 годы в Першотравневом районе»

  № 6/42- 523 от 24.06.2015       

               Заслушав информацию главного врача КУ «Першотравневый Центр первичной медико-санитарной помощи» Григорьева В.В.  о внесении изменений и дополнений  в решение районного совета от 30.03.2011 6/5-83 «Об утверждении  комплексной Программы обеспечения стационарных и амбулаторных больных медикаментами и медицинскими средствами на 2011-2015 годы в Першотравневом районе», руководствуясь ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение районного совета от 30.03.2011 6/5-83             «Об утверждении  комплексной Программы обеспечения стационарных и амбулаторных больных медикаментами и медицинскими средствами на 2011-2015 годы в Першотравневом районе», изложив п. 1   приложения № 3 « Расчет для финансирования комплексной Программы обеспечения стационарных и амбулаторных больных медикаментами и медицинскими средствами на 2011-2015годы в Першотравневом районе» в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и спорта, социальной защиты населения (Троян).

И.о.председателя районного совета                                                                        С.И.Аврамов

 

Приложени к решению

    сессии районного совета

          от 24.06.2015  № 6/42- 523

Расчет

 для финансирования комплексной Программы обеспечения стационарных и амбулаторных больных медикаментами и медицинскими средствами на 2011-2015годы в Першотравневом районе 

Срок выполнения

2011 г.

2012г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

  1.

- обеспечение льготной категории населения района,

 

-     обеспечение лиц, пострадавших

в результате аварии на ЧАЭС.

постоянно

50,0

 тыс. грн.

.

50,0

тыс. грн..

50,0

тыс. грн.

.

50,0

тыс. грн..

70,0

тыс. грн.. ,

10, тыс.грн. 

Главный врач коммунального  учреждения «Першотравневый

центр первичной медико-санитарной  помощи»                                                 В.В.Григорьев


Про внесення змін до рішення районної ради від 24.09.2014 № 6/34-451 "Про передачу майна з балансу Першотравневої ЦРЛ на баланс КЗ "Першотравневий ЦПМСД"

№ 6/42- 524 от 24.06.2015        

Розглянувши клопотання головного лікаря Першотравневої ЦРЛ                     Лободи І.В. від 05.05.2015 № 01 – 13/307 та головного лікаря КЗ «Першотравневий ЦПМСД» Григор’єва В.В від 05.05.2015 № 159 – 01/18, керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в п.1 додатка до рішення районної ради від 24.09.2014 № 6/34-451 «Про передачу майна з балансу Першотравневої ЦРЛ на баланс КЗ «Першотравневий ЦПМСД», виклавши його у новій редакції:

«1    10310017 Трансформаторна    шт.1      37720,00».

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичних ресурсів, розвитку курортної зони узбережжя Азовського моря (Алімов).

В.о. голови районної ради                                                                        С.І. Аврамов


Про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2013 № 6/29-388 «Про затвердження районної  Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки»

№ 6/42- 525 от 24.06.2015        

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей  райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2013 № 6/29-388 «Про затвердження  районної  Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки», керуючись ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію  начальника служби у справах дітей  райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2013 № 6/29-388 «Про затвердження районної  Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки», прийняти до відома (додається).

2. Рекомендувати:

2.1. Райдержадміністрації забезпечити подальше виконання заходів Програми у наступні періоди.

2.2.Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Чіпчева) вивчити потребу в наданні житла особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у 2015 році повертаються з інтернатних установ, учбових закладів, від піклувальників, з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, молодіжної політики, культури та спорту, соціального захисту населення (Троян).

В.о.голови  районної ради                                                                             С.І.Аврамов

 

Довідка

Про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2013 № 6/29-388 «Про

районної  Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки»

          На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року                   № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» та з урахуванням рішення Донецької обласної ради від 04.07.2013 року № 6/22-537 «Про затвердження регіональної  програми «Забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених   батьківського піклування, та осіб    з їх числа на 2013 –2017 роки» службою у справах дітей Першотравневої районної державної адміністрації у 2013 році було розроблено районну Програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених   батьківського піклування, та осіб    з їх числа на 2013 –2017 роки», яка була  прийнята на двадцять шостій  сесії районної ради (ІУ скликання)  25 грудня 2013 року.

          Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Одним з головних та важливих прав дітей є конституційне право на житло.

         Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є:

         - відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;

         - відсутність постійного місця проживання батьків;

         - відсутність правовстановлюючих документів на житло.

           Головна мета Програми – збереження житла, яке на праві власності (користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа тимчасовим або впорядкованим житлом після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.      

           Відповідно до заходів щодо реалізації напрямків діяльності та завдань вищезазначеної Програми  службою  у справах дітей в даному напрямку проводиться відповідна робота.

           Протягом 2014 року 2 дитини набули правового статусу –  позбавлених батьківського піклування, 4 дитини посиротіли. Службою у справах дітей була скоординована дія з виконкомами  Комишуватської  та Мелекінської сільських рад    щодо  проведення первинного обстеження  житла, в якому проживали ці діти.

           За 2014 рік виконкомами Комишуватської та Мелекінської сільських рад, а також виконкомами Ялтинської та Мангушської селищних рад було прийнято 3 рішення щодо призначення опікуна над житлом  дітей-сиріт (3), які мають його на праві приватної власності  та одне рішення, щодо збереження житла, в якому проживала дитина позбавлена батьківського піклування (1).

          Службою  ведеться персоніфікований облік нерухомого майна, яке належить дітям зазначеної категорії на правах власності чи користуванні, на паперових носіях та в електронному вигляді; працівниками служби  забезпечено  направлення витягу до реєстраційної служби районного управління юстиції та внесення даних про житло дітей до єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти».

           У 2014 році  проведено  10  комісійних рейдів-перевірок із залученням працівників сільських та селищних рад, кримінальної міліції у справах дітей за станом збереження житла, яке належить дітям-сиротам  та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності чи користування, під час яких обстежено 51 вищевказане житло.

          Відповідно до заходів Програми всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років (3) та осіб з іх  числа  були поставлені на облік надання позачергового житла.

          Службою у справах дітей щомісячно проводиться аналіз та моніторинг основних показників захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, станом на  31.12.2014 року із 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

-  9 (15%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають житла взагалі;

- 51 (85%) дітей зазначеної категорії мають житло, а саме: 17 дітей мають  житло або частку житла на правах приватної власності; за 34 дитиною зберігається право на проживання чи користування відповідно до вимог чинного законодавства.

Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду

                                                                                                               

Назва показника

 

№ рядка

 

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

З них

 

над якими встановлено опіку, піклування

 

 

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів

для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського

піклування

 

 

 

 

інші заклади

системи МОЗ

 

системи МОНмолодьспорту

системи Мінсоцполітики

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

60

46

7

2

-

1

-

4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

      51

        41

5

2

         -

    1

         -

 

      2

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

       17

       11

   5

         -

         -

         -

         -

      1

на праві користування

04

       34

       30

-

2

-

1

-

      1

не мають житла

05

         9

          5

    2

        -

         -

         -

         -

      2

 

 Згідно з результатами проведення інвентаризації  житла, яке належить на праві власності або користування дітям зазначеної категорії, 2 житла потребує ремонту.

          Працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації організована робота щодо забезпечення дітям зазначеної категорії вступу в спадщину стосовно нерухомого майна та його державної реєстрації. За 2014 рік 4 дитини отримали документи.       Документи однієї дитини знаходяться в нотаріальній конторі.

          Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   які   досягли повноліття та потребували забезпечення житлом або поліпшення житлових умов  у 2014 році  – 3 дитини.

          Звернень від даної категорії дітей та осіб ні до райдержадміністрації, ні до виконкомів селищної та сільської ради, ні до служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді не надходило.

          У 2014 році  не надавалася допомога випускникам (вихованцям) інтернатних закладів (з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) щодо збору документів та їх надання до виконавчих органів сільських та селищної рад для постановки на квартирний облік у зв’язку з відсутністю таких звернень.

          Окрім того, за рік до досягнення дитиною повноліття  та повернення до місця її походження службою у справах дітей ведеться робота щодо збору інформації про можливість її прибуття на постійне місце проживання до району.

          Для реалізації  у 2014 році заходів Програми передбачалося   виділення коштів  із місцевого бюджету  у сумі 372,9 тис. грн., а саме:

    -  приведення у відповідний санітарно-технічний стан житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування (проведення поточного або капітального ремонту квартир, які належать дітям зазначеної категорії, не пізніше ніж за рік до їх повернення до місця постійного проживання) становить 30 тис.грн. для 2 дітей-сиріт ;

    - організація роботи по вирішенню питання щодо приватизації житла на ім’ я дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо право користування житлом є тільки у дитини:

    - оформлення права власності на житло;

    - оформлення технічної документації на житло становить 10.0 тис.грн.;

    -  забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєним житлом для постійного проживання становить 332.4 тис. грн. для 2 дітей,позбавлених батьківського піклування;

     - організація роботи з виготовлення інформаційних матеріалів з питання   забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: буклетів (плакатів, пам’яток), інформаційного стенду становить 0,500 грн.

          Фінансування вищевказаних заходів станом на 31.12.2014 році не проводилося у зв’язку з відсутністю звернень.

Начальник служби                                                                              І.А.Головня   

 у справах дітей         


Про надання пільг інвалідам по зору в 2015 році

№ 6/42- 526 от 24.06.2015        

                З метою покращення життєвого рівня інвалідів по зору 1 та 2 груп, а також дітей-інвалідів по зору до 18 років, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Указу Президента України від 02 березня 2009 року № 113/2009 "Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору", розпорядження голови облдержадміністрації від 30 березня 2015 року № 126, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , районна рада

ВИРІШИЛА:

1. З 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року надавати пільги інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору до 18 років, що мешкають в сім’ях, яким відмовлено в отриманні житлової субсидії у вигляді:

1.1.         50 відсоткової знижки на оплату утримання житла усіх форм власності;

1.2.         50 відсоткової знижки на оплату комунальних послуг: електропостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання (холодне і гараче), водовідведення;

1.3.         50 відсоткової знижки на придбання (у разі, якщо житло не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення) твердого палива і скрапленого газу.

                Пільги надавати у вигляді грошової компенсації, виходячи з норми забезпечення сім’ї- 2 тонни вугілля і 2 балони скрапленого газу на домогосподарство, за цінами, затвердженими розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації на 2015 рік від 15 травня 2015 року № 188, для розрахунку пільг і житлових субсидій, що надаються населенню;

1.4.              50 відсоткової знижки на вивезення твердих побутових відходів.

2. Пільгу надавати в межах соціальних норм та нормативів користування житлово-комунальними послугами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

3. Відшкодування витрат підприємствам, які надають зазначенні пільги, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, шляхом передачі субвенції з обласного бюджету до бюджету району щомісячно за зверненням фінансових органів на підставі відповідних розрахунків.

          4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, молодіжної політики, культури та спорту, соціального захисту населення (Троян) та на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансування, розвитку малого та середнього бізнесу, соціально-економічному розвитку (Будика).

В.о.голови районної ради                                                                      С.І. Аврамов


О выполнении решения    районного совета  от 07.02.2010 № 6/2 -22 «Об утверждении  Программы реформирования  и   развития жилищно -коммунального хозяйства  Першотравневого района на 2010-2014 годы»

№ 6/42- 527 от 24.06.2015        

                Заслушав информацию  начальника отдела градостроительства, архитектуры и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства райгосадминистрации Цапи Г.Д.  о выполнении решения  районного совета от  07.02.2010 № 6/2-22 «Об утверждении Программы реформирования и   развития жилищно – коммунального хозяйства  Першотравневого района на 2010-2014 годы», руководствуясь ст.43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

1. Информацию о выполнении решения районного совета от 07.02.2010

№ 6/2 -22 «Об утверждении Программы реформирования  и развития жилищно – коммунального хозяйства  Першотравневого района на 2010-2014 годы» принять к сведению.

2. Программу  реформирования и развития жилищно – коммунального хозяйства Першотравневого района на 2010-2014 годы снять с контроля как   в основном выполненную.

И.о.председателя  районного совета                                     С.И.Аврамов

 

Информация

 о выполнении  решения районного совета  от 07.02.2010 № 6/2-22 «Об утверждении Программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Першотравневого района на 2010-2014 годы»

Решением сессии районного совета от 07.12.2010 № 6/2-22 утверджена Программа  реформирования и развития жилищно - коммунального хозяйства Першотравневого района на 2010-2014 годы. Программой на 2014 год запланировано 46 мероприятий, из которых  выполнено 21 мероприятие, что составляет 45,7%. По   Программе за 2014год выполнено:

Жилищный фонд

Жилищный фонд  района состоит из 33 многоквартирных жилых домов, 29 домов коммунальной формы собственности, 2 – кооперативных и 2 ведомственных. 29 домов находится на балансе Першотравневого  районного  коммунального предприятия   «Водхоз» , из которых 6 - домов пятиэтажные, остальные 2-х этажной постройки.

Из 33 –х жилых домов 15 домов имеют  централизованное отопление, 18 домов на индивидуальном отоплении.

На ремонт жилого  фонда в  2014 году было   запланировано  175,0  тыс.грн, в т.ч на капитальный ремонт 100,0 тыс.грн, 75,0 тыс.грн на текущий ремонт.

Проведены работы по капитальному ремонту жилищного фонда  на сумму 218,0 тыс.грн. Заменены 16 входных дверей  в подъездах  жилых домов, проведена замена твердой и мягкой кровли объёмом  2,35 тыс.м2, отремонтированы фасады жилых домов, проведена замена 182 пог.м. системы центрального отопления.

По текущему ремонту выполнены  следующие работы: ремонт мягкой и твердой кровли, ремонт 17 балконов, замена 59 пог.м. системы холодного водоснабжения, 22 пог.м. системы центрального отопления и 52 пог. м. замена канализационной системы.

Главным вопросом Программы реформирования и развития жилищно  – коммунального хозяйства Першотравневого района является  создание ОСМД. Создано одно общество совладельцев многоквартирных домов по ул. М. Десантников 42 в  пгт. Мангуш. Так же  предусматривалось создание 4-х обществ совладельцев  многоквартирных  жилищных домов. Работа в этом направлении проводится Мангушским поселковым советом и Першотравневым  районным  коммунальным предприятием «Водхоз»      .

 Благоустройство

По разделу «Благоустройство» проведены работы на 974,8 тыс.грн, в т.ч. 639,8 тыс.грн за счёт средств бюджетов сельских, поселковых советов, 156,5 тыс.грн. за средства предприятий, 47,5 тыс.грн другие источники.

Проведена реконструкция  уличного освещения на сумму 117,4 тыс.грн.

( выполнены работы по капитальному ремонту электрических сетей уличного освещения, монтирование экономичных  осветителей в населенных пунктах пгт. Ялта, с. Юрьевка, с. Азовское).

Проводится работа по озеленению населенных пунктов района. На эти цели было использовано 282,1 тыс.грн из местного бюджета , высажено 1780  деревьев, 260 кустарников, 20 кустов роз на территории  Ялтинского, Мангушского  поселковых советов, Мелекинского сельского совета.

Главной задачей по благоустройству наших населенных пунктов является ремонт и содержание дорог коммунальной формы собственности в хорошем состоянии. На 2014 запланировано проведение ремонта дорог за счёт субвенции  государственного бюджета на сумму 1218,9 тыс.грн (830,5 тыс грн. капитальный ремонт дорог и 388,5 тыс.грн текущий ремонт).

         За   текущий год выполнены работы по ремонту дорог на общую сумму 1239,8 тыс.грн., в том числе в пгт. Ялта по ул. Маяковского на сумму 173,9 тыс.грн, в пгт. Мангуш по улицам М.Десантников, Кирова, Фрунзе, Парижской Коммуны, Титова, Свердлова на общую сумму – 323,2 тыс.грн., в с. Илличёвском – 75,9 тыс.грн, в с. Камышеватое – 50,7 тыс.грн.

         Проводится работа по очистке и  благоустройству общественных колодцев. На территории пгт. Мангуш установлено 5 новых срубов на сумму 20,0 тыс.грн, проведены работы по очистке колодцев в с Урзуф на сумму 5,5 тыс.грн.

Мероприятия  по управлению твердыми бытовыми отходами

Одной из важных проблем в населенных пунктах нашего района является очистка и вывоз мусора. В 2012 году разработана схема санитарной очистки  населенных  пунктов района.

 Проведены работы по ликвидации стихийных свалок,  ликвидировано 15 свалок, объємом 156,3 м3 на сумму 217,2 тыс.грн.

Газификация населених пунктов района

Запущена первая линия газопровода длиной 2,5 км по ул. Набережная и Приморская в пгт Ялта,  потрачено 303,9 тыс.грн из местного бюджета Ялтинского поселкового совета на монтажные работы и изготовление проектно – сметной документации. Планируется запустить еще одну газопроводную линию по улице Куинджи  в феврале  2015 года.

Водоснабжение и водоотведение

Проведена замена 2988 п/м аварийных участков в пгт. Мангуш на сумму 460,5 тыс.грн и замена 2262 п/м аварийных участков в пгт. Ялта, с.Урзуф на сумму 348,6 тыс.грн.

Приобретены  глубинный насос для Бердянского коммунального предприятия на сумму 3,5 тыс.грн для подачи воды со скважин, насос для подачи воды со  скважин в  с. Широкая Балка  коммунальным предприятием Мариупольского управления водопроводно – канализационного хозяйства на сумму 13,5 тыс.грн.

Проведена замена водопроводной сети в пгт. Ялта по ул. Комсомольская, за счет средств  Ялтинского поселкового совета в сумме 59,1 тыс.грн.

Программа  охраны окружающей природной среды

По этому разделу программы выделено из областного экологического фонда

 «Охрана окружающей природной среды» - 520,0 тыс.грн,  фактически освоено 395,7 тыс.грн. на разработку проекта землеустройства по установлению  прибрежной защитной линии вдоль Азовского моря в границах населенных пунктов  с. Юрьевка, с. Мелекино, с. Б.Коса.

Проведена корректировка проектно – сметной документации по расчистке  русла реки Мокрая Белосарайка в пгт. Ялта. На эти цели было направлено 55,2 тыс.грн из бюджета Ялтинского поселкового совета.

На разграничение  земель государственной и коммунальной собственности   Мелекинского сельского совета   было использовано 90,0тыс.грн - средства совета. 

 

Начальник отдела градостроительства, архитектуры

и по вопросам жилищно – коммунального хозяйства

райгосадминистрации                                                                              Г.Д.Цапи


О ходе выполнения решения районного совета от 26.03.2014 № 6/31-414 «Об утверждении  Программы обеспечения минимального достаточного уровня безопасности населения и территорий Першотравневого  района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014-2017 годы»

№ 6/42- 528 от 24.06.2015        

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной и мобилизационной работы райгосадминистрации Цемка А.П. о ходе выполнения решения  районного совета от 26.03.2014 № 6/31-414 «Об утверждении  Программы обеспечения  минимального достаточного уровня безопасности населения и территорий Першотравневого  района от чрезвычайных ситуаций техногенного   и природного характера на 2014-2017 годы», руководствуясь, ст.43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе выполнения решения  районного совета от 26.03.2014       № 6/31-414 «Об утверждении  Программы обеспечения  минимального достаточного уровня безопасности населения и территорий Першотравневого  района от чрезвычайных ситуаций техногенного   и природного характера на 2014-2017 годы» принять к сведению (прилагается).

2.Райгосадминистрации продолжить работу по осуществлению мероприятий Программы.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию районного совета по вопросам  планирования   бюджета, финансирования, развития малого и среднего бизнеса, социально- экономического развития (Будыка).

 

И.о.председателя районного совета                        С.И.Аврамов

 

Информация

О ходе выполнения решения районного совета от 26.03.2014 № 6/31-414

«Об утверждении  Программы обеспечения минимального достаточного уровня безопасности населения и территорий Першотравневого  района

от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного

характера на 2014-2017 годы» 

Целью Программы обеспечения минимального достаточного уровня безопасности населения и территорий Першотравневого  района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014-2017 годы являлось проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, минимизацию убытков экономики и социальной сферы района.

Для достижения цели Программы предусматривалось решение следующих приоритетных заданий:

- определение степени опасности, оценка риска и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях, обеспечение эффективного функционирования региональной информационно-аналитической системы  по вопросам чрезвычайных ситуаций (ЧС) и системы информирования органов исполнительной власти и населения по вопросам чрезвычайных ситуаций;

- предупреждение ЧС природного и техногенного характера, защита населения и территорий, внедрение новых систем и оповещения, эффективной системы жизнеобеспечения населения в случае возникновения ЧС, разработка комплексной схемы инженерно-технической защиты территорий и объектов, создание материальных резервов, для предупреждения и ликвидации ЧС;

- защита персонала потенциально-опасных объектов и населения, которое проживает в зонах возможного химического загрязнения, обеспечение и поддержка в технической готовности необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты, систем выявления и диагностики опасных процессов, систем связи и оповещения, подготовка населения и специалистов к действиям по предупреждению и реагированию ЧС и в условиях его возникновения.

Организационные мероприятия Программы, не требующие финансирования, выполнены своевременно:

- проведена идентификация и оценка природно-экологической опасности территорий района, рассчитана согласно норм первая очередь резерва материальных средств (минимально необходимая потребность) для предупреждения и ликвидации ЧС, заключены договоры с частными предпринимателями на снабжение населения товарами первой необходимости и на строительные материалы, составлен Паспорт риска района, который уточняется ежегодно.

 Программа обеспечения минимального достаточного уровня безопасности населения и территорий Першотравневого  района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014-2017 годы состоит из 2- х разделов:

1-й -  Развитие единой гражданской защиты;

2-й - Техническое переоснащение органов управления и сил.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, составлял 394,0 тыс.грн., в том числе: 238,0 тыс.грн. за  счет районного бюджета, 156,0 тыс.грн. за счет бюджетов поселковых, сельских советов.

         За счет финансирования мероприятий Программы ежегодно полностью оплачивались затраты на поддержание в рабочем состоянии средств оповещания и связи, а именно: в 2014 году на поддержание бесперебойного функционирования и эксплуатационно-техногенного обслуживания региональной системы оповещания населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций из районного бюджета  было выделено 5100 грн., в 2015 году планируется – 5100 грн.

Из-за отсутствия необходимых денежных средств, другие мероприятия Программы не финансировались.

Выполнение мероприятий Программы находилось на постоянном контроле районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в частности по вопросам: подготовки к работе в зимний период; подготовки к пожароопасному периоду; подготовки к пропуску паводка и наводнения; обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в летний период. По мероприятиям Программы разрабатывались и утверждались планы реагирования на каждый вид ЧС в отдельности.

Главной задачей при реализации мероприятий Программы обеспечения минимально достаточного уровня безопасности населения и территорий  Першотравневого района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014 – 2017 годы является достижение оптимального уровня готовности сил и служб гражданской защиты населения района для реагирования на ЧС техногенного и природного характера, снижение бюджетных расходов на  ликвидацию ЧС и их последствий, оказание гарантированной помощи пострадавшим от ЧС, создание дополнительных условий для дальнейшего экономического и социального развития района.

 

Главный специалист по вопросам

взаимодействия с правоохранительными

органами, оборонной и мобилизационной

работы райгосадминистрации                                                   А.П.Цемка


Об утверждении технических документаций о нормативной денежной оценке земельных участков

№ 6/42- 529 от 24.06.2015        

Рассмотрев технические документации о нормативной денежной оценке земельных участков за границами населенных пунктов, учитывая заключение отдела госкомзема в Першотравневом районе Донецкой области от 08.06.2015 № 668, от 08.06.2015 № 669, от 28.05.2015 № 651, от 17.06.2015 № 693 руководствуясь ст. 23 Закона Украины «Об оценке земли», ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить технические документации о нормативной денежной оценке земельных участков за границами населенных пунктов, в том числе:

1.1. Бурлаченко Я.Л. – для ведения товарного сельскохозяйственного производства на территории Мелекинского сельского совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью 27,00га, стоимостью земельного участка на 2015 год 814284,71грн. (3,02грн.–1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 16-15 – оценивается положительно.

1.2. Тодурову Ф.Г. – для ведения товарного сельскохозяйственного производства на территории Мелекинского сельского совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью: земельного участка №1 – 12,2га, земельного участка №2 - 93,8га, земельного участка №3 – 18,8292га, земельного участка №4 – 11,3219га, земельного участка №5 – 18,58га;  стоимостью на 2015 год: земельного участка №1 – 413620,02грн. (3,39грн.–1кв.м.), земельного участка №2 – 3504269,60грн. (3,74грн.- 1кв.м), земельного участка №3 – 723880,32грн. (3,84грн. – 1кв.м.), земельного участка №4 – 441789,37грн. (3,90грн. – 1кв.м.), земельного участка №5 – 687642,20грн. (3,70грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 16.04.2015г. № 29-15 – оценивается положительно.

1.3. Черкашину В.В. – для ведения фермерского хозяйства на территории Мангушского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 15,7425га, стоимостью земельного участка на 02.03.2015 год – 510910,72грн. (3,25грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 24-15 – оценивается положительно.

1.4. Черкашину В.В. – для ведения фермерского хозяйства на территории Мангушского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 2,9988га, стоимостью земельного участка на 02.03.2015 год – 15209,80грн. (0,51грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 25-15 – оценивается положительно.

1.5. Черкашину В.В. – для ведения фермерского хозяйства на территории Мангушского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 11,8246га, стоимостью земельного участка на 02.03.2015 год – 95183,75грн. (0,80грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 19-15 – оценивается положительно.

1.6. Черкашину В.В. – для ведения фермерского хозяйства на территории Мангушского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 48,9472га, стоимостью земельного участка на 02.03.2015 год – 1542480,32грн. (3,15грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 20-15 – оценивается положительно.

1.7. Черкашину В.В. – для ведения фермерского хозяйства на территории Мангушского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 21,9926га, стоимостью земельного участка на 02.03.2015 год – 701853,83грн. (3,19грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 22-15 – оценивается положительно.

1.8. Черкашину В.В. – для ведения фермерского хозяйства на территории Мангушского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 1,5747га, стоимостью земельного участка на 02.03.2015 год – 14210,99грн. (0,90грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 21-15 – оценивается положительно.

1.9. Черкашину В.В. – для ведения фермерского хозяйства на территории Мангушского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 16,9779га, стоимостью земельного участка на 02.03.2015 год – 144256,98грн. (0,85грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 02.04.2015г. № 23-15 – оценивается положительно.

1.10. Чинчин М.Н. – для ведения фермерского хозяйства на территории Ялтинского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 18,9785га, стоимостью земельного участка на 06.04.2015 год – 556769,24грн. (2,93грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 28.04.2015г. № 58-15 – оценивается положительно.

1.11. Чинчин М.Н. – для ведения фермерского хозяйства на территории Ялтинского поселкового совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 39,0215га, стоимостью земельного участка на 06.04.2015 год – 999165,78грн. (2,56грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 28.04.2015г. № 59-15 – оценивается положительно.

1.12. ДП «Ильич-Агро Донбасс» ПАО «ММК им. Ильича»  – под хозяйственными строениями и дворами, для эксплуатации и обслуживания помещений ГСМ из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, находящейся в запасе на территории Камышеватского сельского совета Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью – 0,3748га, стоимостью земельного участка на 01.12.2014 год – 141187,16грн. (37,67грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 22.04.2015г. № 52-15 – оценивается положительно.

1.13. Долинской Т.В.  – для ведения товарного сельскохозяйственного производства на территории Стародубовского и Камышеватского сельских советов Першотравневого района за границами населенных пунктов, общей площадью: земельного участка №1 – 73,4965га, земельного участка №2 – 23,6175га, стоимостью на 2015 год: земельного участка №1 – 2254159,68грн. (3,07грн. – 1 кв.м.), земельного участка №2 – 617496,08грн. (2,61грн. – 1кв.м.). Заключение государственной экспертизы землеустроительной документации от 19.05.2015г. № 69-15 – оценивается положительно.

И.о. председателя  районного совета                         С.И. Аврамов


Про внесення змін та доповнень в рішення районної ради від 25.03.2009 № 5/26-369 «Про затвердження Положення про проведення щорічного районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації  та районної ради "Кришталева чайка"

  № 6/42- 530 от 24.06.2015        

 Розглянувши клопотання райдержадміністрації від 18.06.2014 № 01/24-0610, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення в рішення районної ради від 25.03.2009 № 5/26-369 «Про затвердження Положення про проведення щорічного районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради «Кришталева чайка» (зі змінами внесеними рішенням районної ради  від 24.03.2010 № 5/34-487, рішенням від 30.03.2011 № 6/5-8), виклавши додатки 1 і 2 до рішення в новій редакції.

В. о. голови  районної ради                                                                 С. І. Аврамов

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від 24.06.2015 № 6/42- 530

                                                          СКЛАД

оргкомітету з підготовки та проведення районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради

"Кришталева чайка"

Аврамов С. І.

-

в. о. голови районної ради, співголова оргкомітету

 

Черниця Д. В.

-

голова райдержадміністрації, співголова оргкомітету

 

Дорогань В. І.

-

перший заступник голови райдержадміністрації, заступник співголови оргкомітету

 

Олефір С. В.

-

заступник голови районної ради, заступник співголови оргкомітету

 

Тосхопаран Н. М.

-

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації, секретар оргкомітету

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Аніченко О. В.

-

начальник фінансового управління райдержадміністрації

Григор’єв В. В.

-

головний лікар Першотравневого Центру ПМСД (за згодою)

Долинський С. І.

 

начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Ковальова П. П.

-

завідувач сектору з питань внутрішньої політики райдержадміністрації

 

Конжукова Н. М.

-

керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

Лобода І. В.

-

головний лікар ЦРЛ (за згодою)

 

Терентьєва Н. І.

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

 

Смолій В. І.

-

начальник відділу економіки райдержадміністрації

Тимченко О. І.

-

начальник відділу статистики райдержадміністрації (за згодою)

Троян П. П.

-

голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, молодіжної політики, культури, спорту, соціального захисту населення

Чубаров О. Д.

-

начальник Мангуської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів і зборів у Донецькій області (за згодою)

Хаджинова О. В.

-

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                     Н.М.Конжукова

 

Додаток 2

до рішення районної ради

від 24.06.2015 № 6/42- 530

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення щорічного районного конкурсу

на заохочувальний приз райдержадміністраціі та районної ради "Кришталева чайка"

 

Щорічний районний конкурс на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка"  проводиться для визначення та заохочення  підприємств, установ, організацій, які внесли вагомий внесок в соціально-економічний розвиток району.

 

1.Загальні положення

1.1.Положення регламентує процедуру  проведення щорічного районного конкурсу на  заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка".

1.2."Кришталева чайка" є районним заохочувальним призом, заснованим райдержадміністрацією  та районною радою, який присуджується за спільним розпорядженням за підсумками роботи за рік.

1.3."Кришталева чайка" - персоніфікована нагорода, що присуджується щорічно юридичній особі за вагомий внесок в розвиток економіки  та соціальної сфери району.

1.4.Заохочувальний приз "Кришталева чайка" присуджується та вручається за номінаціями, які визначені в розділі 2 цього Положення.

 

2.Номінації

2.1.Заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка" присуджується у наступних номінаціях:

- «Краща державна установа»;

- «Кращий загальноосвітній навчальний заклад»;

- «Кращий дошкільний навчальний заклад»

- «Кращий заклад охорони здоров’я»;

- «Кращий заклад культури серед клубних закладів»;

- «Кращий заклад культури серед бібліотечних закладів»;

- «Краща сільська, селищна рада»;

- «Краща громадська організація року»;

- «Краще підприємство торгівлі»;

- «Краще комунальне підприємство»;

- «Краще сільськогосподарське підприємство в малому бізнесі»;

- «Краще підприємство – товаровиробник»,

- «Кращий курортно-оздоровчий заклад».

2.2.Переможцям щорічного районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради “Кришталева чайка” у номінаціях, вказаних в п.2.1 даного положення, вручається заохочувальний приз "Кришталева чайка" з  дипломом.

2.3.Лауреатам у номінаціях вручається диплом.

 

3.Опис заохочувального призу райдержадміністрації та

районної ради "Кришталева чайка"

3.1.Заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка" виготовлений у вигляді стели із зображенням герба Першотравневого району та чайки над хвилею.

 

4.Порядок проведення щорічного районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка"

4.1.Сектор з питань внутрішньої політики разом з відділом економіки райдержадміністрації та управлінням агропромислового комплексу райдержадміністрації залучають до щорічного  районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради “Кришталева чайка” усі підприємства, установи, організації району та проводять широку роз"яснювальну роботу в засобах масової інформації.

4.2.Підприємства, організації, установи, які бажають взяти участь у щорічному районному конкурсі на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради “Кришталева чайка” подають заяви до оргкомітету.

4.3. Оргкомітет по організації та проведенню щорічного районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради “Кришталева чайка” визначає переможців на основі критеріїв:

 

4.3.1. 

- дохід від реалізації;

-         середньомісячна заробітна плата;

-         надходження до бюджету;

-         темп росту виробництва;

-         прибуток.

 у номінаціях :

- “Краще підприємство торгівлі”;

- “Краще комунальне підприємство”;

- “Краще сільськогосподарське підприємство в малому бізнесі”;

- “Краще підприємство –товаровиробник”.

 

4.3.2. 

- процент виконання доходної частини бюджету;

- рейтинг підприємств, установ, організацій  ради;

-         благоустрій населених пунктів;

-         участь ради в районних та обласних програмах у відсотках до бюджету;

- розвиток фізичної культури і спорту;

- залучення інвестицій та позабюджетних коштів.

у номінації  “Краща сільська,  селищна рада”;

 

4.3.3.

-   кадрове забезпечення;

-   участь учнів у районних та обласних олімпіадах з базових дисциплін;

-   участь педагогічних колективів у творчих конкурсах;

-         якість знань учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні

-         благоустрій територій;

-         якість харчування дітей.

у номінації  “Кращий загальноосвітній навчальний заклад ”

 

4.3.4.

- кадрове забезпечення;

- якість знань вихованців;

- участь педагогічних колективів у творчих конкурсах;

- організація безпечного середовища у закладі;

- благоустрій територій.

у номінації  «Кращий дошкільний навчальний заклад»

4.3.5.

-         акредитація;

-         матеріально-технічна база;

-         якість надання медичних послуг;

-         кадрове забезпечення;

-         залучення позабюджетних коштів;

-         у номінації “Кращий заклад охорони здоров’я

 

4.3.6.

-   участь у громадському житті району;

-   участь у виконанні програми соціально-економічного розвитку району;

-         виховання молодого покоління;

-         волонтерська діяльність;

-         у номінації “Краща громадська організація року ”

4.3.7.

-         місце в обласному рейтингу;

-         доступність послуг;

-         благоустрій територій;

-         участь у громадському житті району;

-         відкритість і прозорість роботи установи;

-         кількість скарг на роботу установи;

-         укомплектованість кадрами;

-         умови праці, матеріально-технічна база установи.

у номінації «Краща державна установа»

4.3.8.

- сплачено податків до бюджету;

- валовий дохід;

- кількість розгорнутих ліжок (місць);

- кількість оздоровлених осіб;

- середня вартість одного ліжко-дня;

- обсяг реалізованих послуг;

- благоустрій територій.

у номінації«Кращий курортно-оздоровчий заклад»

 

4.3.9.

- кількість та якість проведенних заходів;

 - процент обхвату населення: в них учасників;

- клубні формування ( в них учасників);

- матеріально-технічна база;

- участь у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах ;

- благоустрій території;

- залучення позабюджетних коштів;

-  кадрове забезпечення;

-  участь у громадському житті району;

- участь у проектній діяльності.

у номінації «Кращий заклад культури серед клубних закладів»

4.3.10.

- кількість та якість проведених заходів; процент обхвату населення: в них учасників;

- кількість читачів, відвідувань, книговидача;

- клуби за інтересами  ( в них учасників);

-матеріально-технічна база;

- участь у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах

- благоустрій території;

- залучення позабюджетних коштів;

-  кадрове забезпечення;

-  участь у громадському житті району;

- участь у проектній діяльності.

у номінації «Кращий заклад культури серед бібліотечних закладів»

Організаційний комітет окрім критеріїв, зазначених в Положенні про проведення щорічного районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради «Кришталева чайка», має право керуватися додатковими критеріями відповідно до номінацій.

5.Порядок вручення заохочувального призу райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка"

5.1. Рішення про вручення заохочувального призу "Кришталева чайка" та диплому  приймається  спільним розпорядженням голови райдержадміністрації та голови районної ради за вищезазначеними критеріями та рішенням оргкомітету.

5.2.Вручення заохочувального призу "Кришталева чайка" та диплому проводиться головою райдержадміністрації та головою  районної ради або за їх дорученням, іншими особами при підведенні підсумків роботи району за рік.

5.3.Вручення заохочувального призу райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка" проводиться у першому півріччі кожного року.

6.Порядок фінансування заходів по проведенню щорічного районного конкурсу на  заохочувальний приз райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка"

6.1.Заходи, пов’язані з підготовкою та проведенням щорічного районного конкурсу на заохочувальний  приз райдержадміністрації та районної ради "Кришталева чайка" фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.

 

Положення розроблено заступником голови

райдержадміністрації                                                                   Г.В.Мурза    


Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 року № 6/37-484 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік»

№ 6/42- 531 от 24.06.2015

У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування  заходів, передбачених розділом  3.7 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік, затвердженої рішенням  районної  ради від 14.01.2015 року № 6/37-484, та  створенням оптимальних умов для навчання, збереженням здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл району,  зміцнення матеріально - технічної бази навчальних закладів району, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення завдань Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік, затвердженої рішенням  районної ради  від 14.01.2015 року № 6/37-484   «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік»,  у розділі 3.7 «Освіта» пункт 13, 16  викласти у новій редакції та доповнити пунктами 17,18,19, 20 (додається).

В.о.голови  районної ради              С.І.Аврамов


О получении правоустанавливающих документов

№ 6/42- 532 от 24.06.2015

Рассмотрев ходатайство Першотравневой райгосадминистрации  от 04.06.2015  № 01/19-0555, руководствуясь ст. ст. 43,  60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать право собственности территориальной громады Першотравневого района в лице Першотравневого районного совета на недвижимое имущество, находящееся на балансе отдела образования Першотравневой райгосадминистрации  согласно приложению.

2. Оформить право постоянного пользования Першотравневого районного совета на земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества, указанного в приложении данного решения.

3. Отделу образования Першотравневой райгосадминистрации   осуществить мероприятия,  указанные в п. 1, п. 2 данного решения, в т.ч. заключить договоры на проведение технической инвентаризации недвижимого имущества и изготовление землеустроительной документации.

4. Финансирование мероприятий, указанных в п.п. 1, 2, 3 данного решения, осуществить за счет сметы расходов, предусмотренных на содержание  образования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, связи, топливно – энергетическим ресурсам, развитию курортной зоны побережья Азовского моря и экологии (Алимов), заместителя председателя районного совета Аврамова С.И.,  и.о. начальника отдела образования Мережко Т.Г.

 И.о. председателя  районного совета        С.И.Аврамов

 

                                  Приложение

                                            к решению сессии

                                          районного совета

                                                      от 24.06.2015№ 6/42- 532         

Общеобразовательные школы Першотравневого района

1. Азовская общеобразовательная школа І-ІІ ступеней Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Азовское, ул. Ленина, д. 26;

2. Бердянская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Бердянское, ул. Школьная, д.1;

3. Демьяновская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Демьяновка, ул. Гайдара, д. 11;

4. Захарьевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Захарьевка, ул. Гагарина, д. 11 А;

5. Камышеватская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Камышеватое, ул. Чапаева, д. 7;

6. Мангушская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1 Першотравневого районного совета Донецкой области, пгт. Мангуш, ул. Горького, д. 62;

7. Мангушская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 2 Першотравневого районного совета Донецкой области, пгт. Мангуш, ул. Мурзы, д. 8;

8. Мелекинская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней   Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Мелекино, ул. Гагарина, д. 78-а;

9. Стародубовская  общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней   Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Стародубовка, ул. Ленина, д.  69;

10. Приазовская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней   Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Приазовское, ул. Ленина, д. 33;

11. Портовская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней   Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Портовское, ул. Миру, д. 3-а;

12. Урзуфская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней   Першотравневого районного совета Донецкой области, с. Урзуф, ул. Школьная, д. 7;

13. Ялтинская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1 Першотравневого районного совета Донецкой области, пгт. Ялта, ул. Чапаева, д. 30;

14. Ялтинская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 2 Першотравневого районного совета Донецкой области, пгт. Ялта, ул. Гагарина, д. 62-а.

 

И.о. начальника отдела образования

райгосадминистрации                                                                   Т.Г.Мережко


Про уповноваженого представника Першотравневої   районної ради в органах управління Асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області

№ 6/42- 533   от 24.06.2015      

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням районної ради від 09.09.2009 № 5/29-419 «Про ініціювання створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області» та пунктом 4.3. Статуту Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити голову  районної  ради  представляти  Першотравневу  районну  раду в Асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області, в тому числі:

- приймати участь в Загальних зборах уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації, у складі її органів управління в порядку, визначеному Статутом Асоціації;

- приймати участь в усіх заходах, що проводяться Асоціацією;

- у засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

- вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;

- здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту Асоціації.

2. Рішення районної ради від 30.03.2011 № 6/5-94 «Про уповноваженого представника Першотравневої районної ради в органах управління Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області» вважати таким, що втратило чинність.

В.о.голови  районної        С.І.Аврамов      


О внесении изменений и дополнений в решение районного совета от  25.12.2013 №  6/29-390 « Об утверждении Программы функционирования и развития редакции Першотравневой районной газеты «Сельская новь» на 2014-2016  годы»

№ 6/42- 534   от 24.06.2015      

          С целью обеспечения широкого информирования читателей о работе трудовых коллективов, социальной сфере района,  работе советов и депутатов всех уровней, руководствуясь ст.43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине, районный совет

РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в Программу функционирования и развития  редакции Першотравневой районной газеты «Сельская новь» на 2014-2016 годы: изложив  раздел 6 «Задания программы на 2014-2016 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию   по вопросам  планирования бюджета, финансирования, развития малого и среднего бизнеса, социально-экономического развития (Будыка), редактора газеты “Сельская новь” Нилаеву Н.В..

И.о.председателя  районного совета                                          С.И.Аврамов

                                                                                          Приложение к решению сессии

                                                                                                     районного совета         

                                                                                                     от  24.06.2015  № 6/42- 534      

                                                                                       Задания Программы на 2014-2016 гг.

п/п

Наименование мероприятий

Ориентировочный объем финансирования

2014

2015

2016

Всего

1.

Оплата за бумагу, пластины

-

50,0

66,0

116,0

2.

Оплата услуг за печатание газеты

-

20,0

32,0

52,0

3.

Оплата коммунальных услуг (электроэнергия, вода, обслуживание здания, отопление)

-

30,0

40,0

70,0

4.

Транспортные расходы (бензин)

2,5

-

5,0

7,5

5.

Информационные услуги

-

-

-

6.

Оплата труда

82,2

150,0

150,0

382,2

7.

Начисления на фонд оплаты труда

42,1

75,0

77,1

194,2

8.

Приобретение компьютера

5,0

10,0

10,0

25,0

9.

Приобретение принтера

-

10,0

10,0

20,0

10.

Приобретение факса, ксерокса

-

5,0

-

5,0

11

Текущий ремонт помещения

-

-

20,0

20,0

ИТОГО:

131,8

350,0

410,1

891,9

Главный редактор                                                       Н.В.Нилаева


Про затвердження списку народних засідателів Першотравневого районного суду Донецької області

№  6/42- 535  от 24.06.2015

       Розглянувши подання голови Першотравневого районного суду Донецької області від 16.06.2015 року № 1783/15вих, враховуючи згоду кандидатів, відповідно до ст.ст. 59, 61 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“, на підставі ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити список народних засідателів Першотравневого районного суду Донецької області (додається).

В.о. голови  районної ради                             С.І. Аврамов

 

Додаток

до рішення районної районної ради

від  24.06.2015 №  6/42- 535 

СПИСОК

народних засідателів Першотравневого районного суду Донецької області 

з/п

Прізвище,

 ім’я, по батькові

Дата народження

Місце проживання, телефон

Посада, місце роботи

1.

Мурза

Тетяна Віталіїївна

20.08.1967

смт.Мангуш,

вул.Леніна, буд. 44, кв.11

тел. 098-910-78-50

Вихователь

я/с „Оленка”

2.

Корнєва

Анжела Валеріївна

11.02.1972

смт.Мангуш,

вул.Морських Десант-ників, буд. 42, кв. 24

тел. 098-377-94-92

Секретар керівника

Мангушської селищної ради

3.

Попова

Надія Павлівна

04.06.1978

смт.Мангуш,

вул.Леніна, буд. 44, кв.3

тел. 067-978-14-05

Голова ФСТ „Колос” Першотравневого району

4.

Алімова

Наталія Юріївна

17.01.1983

смт.Мангуш,

вул.Акад. Возіанова, буд. 21а

тел. 097-789-93-28

Тимчасово не працює

5.

Рибалко

Олександр Іванович

24.05.1962

смт.Мангуш,

вул.Маріупольська, буд. 61

тел. 067-317-07-30

Слюсар

ТОВ «Фориця»

6.

Нагорна

Наталія Миколаївна

04.04.1958

смт.Мангуш,

вул.Калініна, буд.33/33, кв.18

тел. 097-641-92-46

Пенсіонер

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                  Н.М. Конжукова


Об утверждении распоряжений председателя районного совета, принятых в межсессионный  период

№  6/42- 536  от 24.06.2015

         Руководствуясь ст.ст.43,55 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

 Утвердить распоряжения председателя районного совета, принятые в межсессионный период.

06.01.2015

№ 6/1

Про нагородження відзнаками

06.01.2015

№ 2

О графике приема граждан  председателем районного совета, заместителями председателя районного совета на 2015 год

06.02.2015

№ 3

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции сельских и поселковых советов

10.02.2015

№ 4

О распределении плана ассигнований специального фонда

10.02.2015

№ 5

О перераспределении бюджетных ассигнований

12.02.2015

№ 6

О перераспределении ассигнований

17.02.2015

№ 7

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции сельских и поселковых советов

17.02.2015

№ 8

О созыве внеочередной 38-й сессии районного совета 6 созыва

18.02.2015

№ 9

О перераспределении плана ассигнований общего фонда

24.02.2015

№ 10

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции сельских и поселковых советов

04.03.2015

№ 12

Про розподіл плану асигнувань

12.03.2015

№ 74/14

Про нагородження відзнаками

12.03.2015

№ 73/15

Про нагородження відзнаками

16.03.2015

№ 16

О созыве 39-й сессии районного совета 6 созыва

17.03.2015

№ 17

Об учете в составе районного бюджета средств  субвенции сельских и поселковых советов

18.03.2015

№ 18

Про перерозподіл планових асигнувань

23.03.2015

№ 19

О перераспределении плана ассигнований

31.03.2015

№ 20

О созыве внеочередной 40-й сессии районного совета 6 созыва

17.04.2015

№ 110/21

Про нагородження відзнаками

20.04.2015

№ 110/22

Про нагородження відзнаками

21.04.2015

№ 23

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции

21.04.2015

№ 24

О перераспределении бюджетных ассигнований

22.04.2015

№ 25

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции сельских и поселковых советов

23.04.2015

№ 26

О перераспределении бюджетных ассигнований

23.04.2015

№ 27

Об учете в составе районного бюджета дополнительной дотации из областного бюджета

24.04.2015

№ 124/28

Про нагородження відзнаками

27.04.2015

№ 29

О созыве внеочередной 41-й сессии районного совета 6 созыва

12.05.2015

№ 30

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции Ялтинского поселкового совета, Бердянского сельского совета

12.05.2015

№ 31

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции областного бюджета

15.05.2015

№ 32

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции сельских и поселковых советов

18.05.2015

№ 33

О перераспределении ассигнований

18.05.2015

№ 34

О перераспределении плана ассигнований общего фонда

19.05.2015

№ 35

О перераспределении бюджетных ассигнований

21.05.2015

№ 36

Об учете в составе районного бюджета средств  субвенции сельских и поселковых советов

25.05.2015

№ 147/37

Про нагородження відзнаками

29.05.2015

№ 150/38

Про нагородження відзнаками

04.06.2015

№ 39

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции Мангушского поселкового совета

05.06.2015

№ 40

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции областного бюджета

08.06.2015

№ 41

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции Мангушского поселкового совета

09.06.2015

№ 42

О созыве 42-й сессии районного совета 6 созыва

10.06.2015

№ 43

Об учете в составе районного бюджета средств субвенции Мангушского поселкового совета, Мелекинского сельского совета

12.06.2015

№ 44

О распределении ассигнований

И.о.председателя  районного совета                        С.И.Аврамов


О плане работы районного совета на 2 квартал 2015 года

№  6/42- 537  от 24.06.2015

           В соответствии с п. 6 ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

            1.Утвердить план работы районного совета на 2 квартал 2015 года (прилагается).

            2.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии районного совета и  управляющего делами исполнительного аппарата районного совета Конжукову Н.Н.

И.о.председателя  районного совета                      С.И. Аврамов

С планом работы районного совета Вы можете ознакомиться на  нашем сайте в разделе "О совете".


О плане работы районного совета на 3 квартал 2015 года

№  6/42- 538  от 24.06.2015

           В соответствии с п. 6 ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

            1.Утвердить план работы районного совета на 3 квартал 2015 года (прилагается).

            2.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии районного совета и  управляющего делами исполнительного аппарата районного совета Конжукову Н.Н.

И.о.председателя   районного совета                   С.И. Аврамов

С планом работы районного совета Вы можете ознакомиться на  нашем сайте в разделе "О совете".