Developed by JoomLaVision.com

Последние новости


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Анонсы


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Опросы

Как часто Вы обращаетесь в органы райсовета?

 


37 сессия 14-01-2015

ПечатьE-mail

Перейти к переченю всех документов
Смотреть все документы на одной странице

Про районний бюджет на 2015 рік

№  6/37- 483 от 14.01.2015

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на          2015 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України,  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити:

1.1. Доходи районного бюджету на 2015 рік  в сумі        95231,4 тис. грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету в сумі 77308,9 тис.грн., з них  базова дотація   в сумі  780,7 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі  94430,9 тис. грн., спеціального фонду –  800,5 тис. грн. (додаток 1).

1.2. Видатки  районного бюджету  у сумі  95231.4 тис.грн., в тому числі  видатки загального фонду районного бюджету  у сумі  94430,9 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету  у сумі 800,5 тис.грн.

2. Затвердити  бюджетні призначення  головним розпорядникам  коштів районного бюджету  на 2015 рік  у розрізі  відповідальних виконавців  у сумі 95231.4 тис.грн., у тому числі  по загальному  фонду  94430,9 тис.грн.  та спеціальному фонду 800,5 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 3. Визначити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 50,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2015 рік:

4.1.У складі  загального фонду районного бюджету субвенцію сільським та селищним бюджетам   на утримання дитячих  дошкільних закладів  у сумі  5261,4 тис.грн. та  на утримання  установ культури  в сумі 1172,3 тис.грн.  згідно  із додатком 3.

4.2. Резервний  фонд районного бюджету  у сумі 100,0 тис.грн.     

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до     ст. 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами), та на підставі  Порядку  використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого рішенням  сесії районної ради №4/2-10 від 29.05.2002р.

5. Установити, що у 2015 році:

       5.1. До доходів загального та спеціального фондів районного бюджету зараховуються податки і збори, перелік яких визначено статтями 64, та частиною першою  ст.71 Бюджетного кодексу України.

       5.2. Доходи спеціального фонду районного бюджету  витрачаються  на заходи, передбачені законодавством.

5.3. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами районного бюджету, по яких у 2014 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю районного бюджету і підлягають виконанню у 2015 році.

5.4. Розпорядники коштів районного бюджету забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

5.5. Головні розпорядники коштів районного бюджету затверджують ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6. Визначити захищені видатки загального фонду районного бюджету на 2015 рік відповідно до пункту 2 статті 55 та пункту 12 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України.

7. Установити,  що:

7.1. Фінансування  видатків  районного бюджету  здійснюється  в межах фактичних надходжень  доходів  із застосуванням  режиму  економії.

7.2. Розпорядники  коштів районного бюджету  мають право брати  зобов’язання на здійснення  видатків  тільки в межах відповідних бюджетних призначень,  встановлених  їм на 2015 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської  служби України.

У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники коштів районного бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не  беруть  бюджетні зобов’язання  та не здійснюють платежі  за іншими заходами,  пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету), до погашення цієї заборгованості.

 7.3 Керівники бюджетних установ  утримують  чисельність  працівників  та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи  видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу , лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання  бюджетних установ.

8. Надати право голові районної ради приймати на підставі звернень райдержадміністрації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:

8.1. Про перерозподіл видатків між:

- напрямками витрат   коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків районного бюджету

-  головними  розпорядниками бюджетних коштів.

8.2. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного бюджету, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

-з обласного бюджету  міжбюджетних трансфертів  для фінансування  окремих заходів;

- бюджетів  сільських та селищних рад на виконання  районних програм та спільних заходів.

8.3. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, обласного  бюджету, бюджетів  сільських та селищних рад на підставі законодавчих та нормативних актів.

 

9. Районній  державній адміністрації:

9.1. При підготовці у міжсесійний період пропозицій для розгляду головою районної ради в межах його повноважень, визначених п.8.1 цього рішення, враховувати зміни стосовно головних розпорядників районного бюджету та виконавців окремих заходів регіональних програм у зв’язку із внесенням змін до структури облдержадміністрації та реорганізацією або ліквідацією територіальних  органів виконавчої влади.

9.2. Підготувати та надати на розгляд і затвердження районній раді пропозиції щодо здійснення видатків на заходи, спрямовані на розвиток регіону та передбачені у Програмі економічного та соціального розвитку Першотравневого району  на 2015 рік та основні напрямки розвитку на 2016    і 2017 роки.

9.3. Здійснювати у міжсесійний період  з подальшим затвердженням районною радою перерозподіл:

- асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов'язань за 2014 рік, узятих на облік органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року;

- видатків між кодами функціональної класифікації та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

9.4. Здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2015 рік.

10. Фінансовому  управлінню райдержадміністрації (Аниченко):

10.1. Надати право на отримання:

10.1.1. Позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду згідно із порядком, передбаченим чинним законодавством.

10.1.2. Позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету відповідно до частини п'ятої статті 43 Бюджетного кодексу України. 

10.2. Здійснювати:

10.2.1. Передачу проведених в централізованому порядку розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету.

10.2.2. Проведення взаємних розрахунків з сільськими та селищними  бюджетами у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.2.3. Відображення змін до розпису районного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

10.3. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду  шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10.4. Забезпечити координацію роботи з  сільськими та селищними радами  щодо обліку у складі місцевих бюджетів трансфертів районному бюджету,  передбачених відповідно до укладених договорів на виконання регіональних програм і спільних заходів.

11.  Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

11.1. Забезпечити упорядкування витрат, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2015 році.

11.2. Брати зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

11.3. Передбачити у кошторисах доходів та видатків бюджетних установ у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, та послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за вказані послуги.

Врахувати, що у разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, органи казначейства здійснюють платежі загального фонду за видатками (крім передбачених п.6 даного рішення) лише після погашення такої заборгованості.

12. Рекомендувати сільським та селищним радам:

12.1.Здійснювати заходи щодо максимального прискорення процесу формування та затвердження відповідних бюджетів.

12.2.Привести показники по мережі, штатам та контингенту установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів у відповідність з чинним законодавством.

12.3.При затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, воду, природний газ, які споживаються бюджетними установами та організаціями, та послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за вказані послуги.

12.4.Встановити, що керівники бюджетних установ та організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженому для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і витрат.

13.  Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Рішення набирає чинності з  1 січня 2015року і діє по 31 грудня 2015року.     

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на райдержадміністрацію (Черниця)  і постійні  комісії районної ради.

 

Голова районної ради                          М.Д. Аврамов

                                                    Пояснювальна

                          записка до районного  бюджету   на 2015 рік

                    Оцінка надходжень доходів районного бюджету на 2015 рік

Обсяг дохідної частини районного бюджету на 2015 рік (з урахуванням трансфертів з держбюджету) прогнозується в сумі 95231,4 тис.грн. і складається із загального та спеціального фондів.

                                      Загальний фонд

Формування доходів районного бюджету здійснено з врахування змін, внесених з до Бюджетного та Податкового кодексів України. При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2015 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2013 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2014 рік та прогнозні дані на 2015 рік. Також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2011-2013 років та 11 місяців 2014 року.

У відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу України доходи районного бюджету формуються за рахунок: 

- 60 % податку з доходів фізичних осіб, який справляється на території району -17000,0 тис.грн.;

- податку на прибуток підприємств комунальної власності -12,0 тис.грн.;

- частини чистого прибутку комунальних підприємств – 10,0 тис.грн.;

- орендної плати за водні об’єкти -100,0 тис.грн.

З урахуванням зазначеного прогнозний обсяг доходів районного бюджету на 2015 рік (без врахування трансфертів) по загальному фонду розраховано у сумі 17122,0 тис.грн.

При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування. Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету передбачено у сумі 77308,9 тис.грн. з них:

-          базова дотація – 780,7 тис.грн.;

-          соціальні субвенції – 37662,6 тис.грн.;

-          медична субвенція – 16559,6 тис.грн.;

-          освітня субвенція – 22306,0 тис.грн.

                              Спеціальний фонд

 

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік  визначені в сумі 800,5 тис.грн.

Джерелами формування спеціального фонду є:

-власні надходження бюджетних установ і організацій –  800,5 тис.грн.

                                                             ВИДАТКИ

У видатках  загального фонду районного бюджету враховані кошти на утримання районних установ та фінансування заходів, перелік яких визначено ст. 89 і ст. 91 Бюджетного кодексу України.

По закладах охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, культури, фізкультури, молодіжної  політики  застосований єдиний підхід при розрахунку видатків, а саме враховано:

1.Розрахунок видатків на заробітну плату здійснено з урахуванням:  

- введення у  2015 році нових розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 1218 грн., з 1 грудня -1378 грн. на місяць;

- підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та введення його з 1 січня у розмірі  852 грн.,  з 1 грудня – 1012 грн.;

- встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менше мінімальної заробітної плати, на рівні мінімальної заробітної плати;

- індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».  

При цьому залишається актуальним питання  розробки заходів  у бюджетних установах, які  будуть спрямовані на економію бюджетних коштів.

  1. 1.Загальний фонд

                                                    Органи управління

В районному бюджеті передбачені видатки на утримання органів управління у сумі 1028,8 тис. грн.  Видатки на оплату праці працівників районної ради  заплановані  у сумі  605,1  тис.грн. на фактично зайняті штатні одиниці.  У складі  фонду оплати праці  враховано:  посадові оклади,  надбавки та доплати обов»язкового характеру,  індексація,   допомога  на оздоровлення,  надбавки  стимулюючого характеру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані з урахуванням  підвищення  тарифів споживання  та  фактичних  видатків  минулого року.

                                  Освіта (КФК 070000)

За рахунок коштів освітньої субвенції фінансуються  загальноосвітні школи, централізована бухгалтерія, методичний кабінет  За рахунок  власних коштів передбачається  утримання позашкільних закладів освіти, видатки на допомогу дітям-сиротам  та дітям, позбавленим батьківського піклування.  Сума асигнувань районного бюджету по загальному фонду галузі на 2015 рік складає 23761,9 тис.грн., що забезпечує:

- виплату заробітної плати;

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

Крім того,  у складі видатків районного бюджету  на галузь передбачено:

- субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт і дітей, які  позбавлені батьківського піклування,  в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у сумі  534,2 тис. грн.

                               Охорона здоров'я (КФК 080000)

У районному бюджеті на 2015 рік  асигнування на охорону здоров»я передбачені  у сумі 16559,6 тис.грн. за рахунок  медичної субвенції,  в тому числі   утримання  Першотравневого  Центру первинної медико-санітарної допомоги  населенню  в сумі 6100,0 тис.грн., Першотравневій ЦРЛ  в сумі 10459,6 тис.грн., що  дозволить профінансувати у повному обсязі  першочергові видатки зазначеної установи.

                        Соціальний захист та соціальне забезпечення

                                                       (КФК 090000)

Видатки  районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені в сумі 38969,7 тис. грн. З районного бюджету в 2015 році буде фінансуватися: територіальний центр з обслуговування одиноких непрацездатних громадян,  та Центр соціальних служб  сім’ї, дітей та молоді.

На рівні показника Міністерства фінансів України передбачено кошти на виплату допомоги сім'ям з дітьми у сумі  24439,6 тис. грн, на фінансування пільг і субсидій в сумі  12463,7 тис. грн. За рахунок коштів районного бюджету передбачається надання фінансової підтримки районній раді ветеранів в сумі 67,3 тис. грн, фінансування програми забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги фізичними особами -  210,0 тис.грн

                              Культура і мистецтво (КФК 110000)

За рахунок коштів районного бюджету фінансується централізована бібліотечна система, районний будинок культури, районний будинок кіно і фотомистецтва, школа естетичного виховання та централізована бухгалтерія. Загальний обсяг видатків на утримання закладів культури передбачено в сумі 3473,0 тис. грн. Забезпечується  в повному обсязі заробітна плата з нарахуваннями та оплата енергоносіїв.

                              Засоби масової інформації (КФК 120000)

У проекті районного бюджету передбачена фінансова підтримка редакції газети «Сельская новь» в сумі  70,0 тис. грн.

                                Фізична культура і спорт (КФК 130000)

 Витрати районного бюджету на фізичну культуру  і спорт плануються в сумі  315,6 тис.грн.,  в тому числі на  утримання  ДЮСШ «Колос»  - 305,0 тис.грн. що в повній мірі забезпечує витрати з оплати праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг. Також передбачені витрати на проведення спортивних заходів у сумі   20,0 тис.грн.

                                          Транспорт  (КФК 170000)

За рахунок субвенції з державного бюджету передбачено компенсацію за пільговий проїзд у  пригородньому автотранспорті окремих категорій громадян  у сумі 225.1 тис.грн.

                                         Інші видатки

             У районному бюджеті передбачені видатки на утримання районного трудового архіву  у сумі 116,1 тис.грн., базова дотація 780,7 тис.грн., резервний фонд у сумі 100.0 тис.грн., кошти на оздоровлення  дітей в літній період – 50.0 тис.грн., на  фінансування  заходів Програми соціально-економічного  розвитку  територій  - 2898.6 тис.грн.

Крім  того  у райбюджеті  передбачено субвенції сільським та селищним радам:  на  утримання  дитячих дошкільних закладів  у сумі 5261.4 тис.грн.,  на утримання закладів культури – 1172.3 тис.грн.

                             2.Спеціальний фонд

У спеціальному фонді заплановано кошти бюджетних установ, перелік яких встановлюється ЗУ «Про державний бюджет України» в сумі  800,5 тис. грн. і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Начальник фінансового управління  

райдержадміністрації                                                                                            О.В.АниченкоПрогноз погоды

Видео о нашем районе

Контактная информация

Адрес:

ул. Ленина, 72,

пгт. Мангуш,

Першотравневый район,

Донецкая область,

Украина, 87400

Телефон:

(06297) 2-34-55

Факс:

(06297) 2-32-76

E-mail:

info@pershotrrada.dn.ua