Developed by JoomLaVision.com

Последние новости


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Анонсы

Опросы

Как часто Вы обращаетесь в органы райсовета?

 


30 сессия 03-02-2014

ПечатьE-mail

Перейти к переченю всех документов
Смотреть все документы на одной странице

Про районний бюджет на 2014 рік

 

№ 6/30-400 от 03.02.2014

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на          2014 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення   Донецької обласної ради від 28 січня 2014 року «Про обласний бюджет на 2014 рік», враховуючи запровадження елементів програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити:

1.1. Доходи районного бюджету на 2014 рік в сумі        75 840,3тис. грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету в сумі 56 879,9 тис.грн., з них дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі 22 120,6 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 74 300,6 тис. грн., спеціального фонду –  1 539,7 тис. грн. (додаток 1).

1.2. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 50,0 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на   2014 рік у сумі 75 840,3 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету в сумі 74 300,6 тис. грн. і спеціального фонду бюджету – 1 539,7 тис. грн., за функціональною структурою бюджету (додаток 2), по головних розпорядниках коштів (додаток 3), та по головних розпорядниках коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1 - довідково в межах запровадження елементів програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету).

 

3. Затвердити на 2014 рік:

3.1.Дотацію вирівнювання сільським та селищним радам, кошти, які передаються до районного бюджету та щоденні нормативи відрахувань на 2014 рік згідно з додатком №4.

3.2.У складі спеціального фонду районного бюджету субвенцію з державного бюджету сільським та селищним бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності згідно із додатком 5.

4. Установити, що у 2014 році:

       4.1. До доходів загального та спеціального фондів районного бюджету зараховуються податки і збори, перелік яких визначено статтями 66, 69 та частиною першою ст.71 Бюджетного кодексу України.

       4.2. Доходи спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

4.3. Фінансування видатків районного бюджету на виконання районних програм здійснюється згідно із додатком 6.

4.4. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами районного бюджету, по яких у 2013 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю районного бюджету і підлягають виконанню у 2014 році.

4.5. Розпорядники коштів районного бюджету забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

4.6. Головні розпорядники коштів районного бюджету затверджують ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

5. Визначити захищені видатки загального фонду районного бюджету на 2014 рік відповідно до пункту 2 статті 55 та пункту 12 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України на період реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

6. Затвердити у складі видатків районного бюджету резервний фонд у сумі 120,0 тис. грн.

 Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до     ст. 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами), та на підставі Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого рішенням сесії районної ради №4/2-10 від 29.05.2002р.

7. Установити, що:

7.1. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

7.2. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених їм на 2014 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати , за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники коштів районного бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету), до погашення цієї заборгованості.

7.3 Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу , лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

8. Надати право голові районної ради приймати на підставі звернень райдержадміністрації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:

8.1. Про перерозподіл видатків між:

- напрямками витрат   коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків районного бюджету

- головними розпорядниками бюджетних коштів.

8.2. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного бюджету, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

-з обласного бюджету міжбюджетних трансфертів для фінансування окремих заходів;

- бюджетів сільських та селищних рад на виконання районних програм та спільних заходів.

8.3. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, обласного бюджету , бюджетів сільських та селищних рад на підставі законодавчих та нормативних актів.

9. Районній державній адміністрації:

9.1. При підготовці у міжсесійний період пропозицій для розгляду головою районної ради в межах його повноважень, визначених п.8.1 цього рішення, враховувати зміни стосовно головних розпорядників районного бюджету та виконавців окремих заходів регіональних програм у зв’язку із внесенням змін до структури облдержадміністрації та реорганізацією або ліквідацією територіальних органів виконавчої влади.

9.2. Підготувати та надати на розгляд і затвердження районній раді пропозиції щодо здійснення видатків на заходи, спрямовані на розвиток регіону та передбачені у Програмі економічного та соціального розвитку Першотравневого району на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015    і 2016 роки.

9.3. Здійснювати у міжсесійний період з подальшим затвердженням районною радою перерозподіл:

- асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов'язань за 2013 рік, узятих на облік органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2014 року;

- видатків між кодами функціональної класифікації та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

9.4. Здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2014 рік.

10. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Аниченко):

10.1. Надати право на укладання договорів щодо отримання:

10.1.1. Позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду згідно із порядком, передбаченим чинним законодавством.

10.1.2. Позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету відповідно до частини п'ятої статті 43 Бюджетного кодексу України.

10.1.3. Середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у законі про Державний бюджет України на 2014 рік, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами згідно із порядком, передбаченим чинним законодавством.

 

10.2. Здійснювати:

10.2.1. Передачу проведених в централізованому порядку розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету.

10.2.2. Проведення взаємних розрахунків з сільськими та селищними бюджетами у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.2.3. Відображення змін до розпису районного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

10.3. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду  шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10.4. Забезпечити координацію роботи з сільськими та селищними радами щодо обліку у складі місцевих бюджетів трансфертів районному бюджету,  передбачених відповідно до укладених договорів на виконання регіональних програм і спільних заходів.

11. . Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

11.1. Забезпечити упорядкування витрат, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2014 році.

11.2. Брати зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

11.3. Передбачити у кошторисах доходів та видатків бюджетних установ у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, та послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за вказані послуги.

Врахувати, що у разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, органи казначейства здійснюють платежі загального фонду за видатками (крім передбачених п.5 даного рішення) лише після погашення такої заборгованості.

12. Рекомендувати сільським та селищним радам:

12.1.Здійснювати заходи щодо максимального прискорення процесу формування та затвердження відповідних бюджетів.

12.2.Привести показники по мережі, штатам та контингенту установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів у відповідність з чинним законодавством.

12.3.При затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, воду, природний газ, які споживаються бюджетними установами та організаціями, та послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за вказані послуги.

12.4.Встановити, що керівники бюджетних установ та організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженому для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і витрат.

 

13.Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Рішення набирає чинності з  1 січня 2014року і діє по 31 грудня 2014року.     

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на райдержадміністрацію (Тріма), постійну комісію з питань планування бюджету та фінансування, розвитку малого та середнього бізнесу, соціально-економічному розвитку (Будика) та районну раду.

 

Голова районної ради                                                                     М.Д. Аврамов

                                

                        Пояснювальна   записка до районного бюджету   на 2014 рік

                   Оцінка надходжень доходів районного бюджету на 2014 рік

Обсяг дохідної частини районного бюджету на 2013 рік (з урахуванням трансфертів з держбюджету) прогнозується в сумі 73053,1 тис.грн. і складається із загального та спеціального фондів.

                                

                                      Загальний фонд

Доходи загального фонду прогнозуються в сумі 71444,0 тис.грн., які сформовані з:

- надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), закріплених за місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 14559,6 тис.грн.;

- власних доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 200,0 тис.грн.;

- дотації вирівнювання – 21032,0 тис.грн.;

- кошти, які передаються до районного бюджету – 888,9 тис.грн.;

- субвенції з держбюджету – 26665,6 тис.грн.;        

 - інші дотації - 8097,9 тис.грн.

 

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

У відповідності зі ст. 66 Бюджетного кодексу України доходи районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок: 

- 50% податку з доходів фізичних осіб, який справляється на території району, крім фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності – 14544,6 тис.грн.

- плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності 15,0тис.грн.;

Для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів показник доходів районного бюджету розрахований Міністерством фінансів України виходячи з вимог Бюджетного кодексу України, постанови КМУ № 1195 (зі змінами та доповненнями). При цьому застосований індекс відносної податкоспроможності, що склав на наступний рік по районному бюджету Першотравневого району 0,6667. Зазначений індекс обрахований виходячи зі звітних даних за 2009-2011 роки про фактичне надходження податків та зборів (обов'язкових платежів).

 

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних  трансфертів

Доходи районного бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначені виходячи з фактичних надходжень зазначених платежів за 2009-2011 роки, очікуваних надходжень та діючого порядку їх зарахування в 2013 році. У складі цих доходів враховані:

- податок на прибуток підприємств комунальної власності - 128,7 тис.грн.;

- плата за оренду водних об'єктів районної комунальної власності - 71,3 тис.грн.

                            

Спеціальний фонд

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2013 рік визначені в сумі 1609,1 тис.грн.

Джерелами формування спеціального фонду є:

-         власні надходження бюджетних установ і організацій – 552,3 тис.грн.;

-         субвенція з державного бюджету на будівництво, ремонт та реконструкцію

доріг – 1056,8 тис.грн.       

                                                 ВИДАТКИ

У видатках загального фонду районного бюджету враховані кошти на утримання районних установ та фінансування заходів, перелік яких визначено ст. 89 і ст. 91 Бюджетного кодексу України.

По закладах охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, культури, фізкультури, молодіжної політики застосований єдиний підхід при розрахунку видатків, а саме враховано:

1.Розрахунок видатків на заробітну плату здійснено з урахуванням:  

- введення у 2014 році нових розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 1218 грн., з 1 липня 1250 грн., з 1 грудня -1301 грн. на місяць;

- підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та введення його з 1 січня у розмірі 852 грн., з 1 липня - 890грн., з 1 грудня – 1011 грн.;

- встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менше мінімальної заробітної плати, на рівні мінімальної заробітної плати;

- індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».  

2. Видатки на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги збільшені на коефіцієнти, які враховані Міністерством фінансів України при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2014 рік, у тому числі:

- на оплату теплоспоживання – 1,076;

- на оплату електроенергії – 1,044;

- на оплату природного газу - 1,073;

- на оплату водоспоживання та водовідведення, та інших комунальних послуг та енергоносіїв – 1,044.

При цьому залишається актуальним питання розробки заходів у бюджетних установах, які будуть спрямовані на економію бюджетних коштів.

 

  1. 1.Загальний фонд

                                    Органи управління

В районному бюджеті передбачені видатки на утримання органів управління у сумі 1200,0 тис. грн. За рахунок коштів районного бюджету фінансується апарат районної ради. Видатки на оплату праці з нарахуванням заплановані на затверджену штатну чисельність.

                                  Освіта (КФК 070000)

За рахунок коштів районного бюджету фінансується 16 установ освіти.Сума асигнувань районного бюджету по загальному фонду галузі на 2014 рік складає 25125,0ис. грн., що забезпечує:

- виплату заробітної плати;

- частково оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

Крім того, у складі видатків районного бюджету на галузь передбачено:

- видатки на модернізацію спортивних майданчиків у сумі 170,5 тис.грн.

- субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у сумі 523,1 тис. грн.

                        

                               Охорона здоров'я (КФК 080000)

У районному бюджеті на 2014 рік асигнування на охорону здоров»я передбачені у сумі 6486,7 тис.грн. За рахунок цих коштів планується утримання Першотравневого Центру первинної медико-санітарної допомоги населенню, що дозволить профінансувати у повному обсязі видатки зазначеної установи.

 

                        Соціальний захист та соціальне забезпечення  (КФК 090000)

Видатки районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені в сумі 36033,2 тис. грн. З районного бюджету в 2014 році буде фінансуватися: територіальний центр з обслуговування одиноких непрацездатних громадян, та Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

.На рівні показника Міністерства фінансів України передбачено кошти на виплату допомоги сім'ям з дітьми у сумі 26735,9 тис. грн, на фінансування пільг і субсидій в сумі 6936,8 тис. грн. За рахунок коштів районного бюджету передбачається надання фінансової підтримки районній раді ветеранів в сумі 55,6 тис. грн, фінансування програми забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги фізичними особами- 233,6 тис.грн

 

                             Культура і мистецтво (КФК 110000)

За рахунок коштів районного бюджету фінансується централізована бібліотечна система, районний будинок культури, районний будинок кіно і фотомистецтва, школа естетичного виховання та централізована бухгалтерія. Загальний обсяг видатків на утримання закладів культури передбачено в сумі 3473,0 тис. грн. Забезпечується в повному обсязі заробітна плата з нарахуваннями та оплата енергоносіїв.

 

                             Засоби масової інформації (КФК 120000)

У проекті районного бюджету передбачена фінансова підтримка редакції газети «Сельская новь» в сумі 84,6 тис. грн.

 

                               Фізична культура і спорт (КФК 130000)

За рахунок коштів районного бюджету утримується ДЮСШ «Колос». Витрати районного бюджету плануються в сумі 326,1 тис.грн., Що в повній мірі забезпечує витрати з оплати праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг. Також передбачені витрати на проведення спортивних заходів у сумі  26,1 тис.грн.

Транспорт (КФК 170000)

За рахунок субвенції з державного бюджету передбачено компенсацію за пільговий проїзд у пригородньому автотранспорті окремих категорій громадян у сумі 225.1 тис.грн.

                                       

                                 Інші видатки

Крім того, у районному бюджеті передбачені видатки на утримання районного трудового архіву у сумі 100.0 тис.грн., дотація вирівнювання сільським та селищним радам 1076,3 тис.грн., резервний фонд у сумі 120.0 тис.грн.

 

                                 2.Специальний фонд

У спеціальному фонді заплановано кошти бюджетних установ, перелік яких встановлюється ЗУ «Про державний бюджет України» в сумі 547,4 тис. грн. і витрачаються на заходи, передбачені законодавством, та субвенція з державного бюджету сільським та селищним бюджетам на будівництво, ремонт та реконструкцію вулиць і доріг у сумі 992,3тис.грн.

 

Начальник фінансового

управління РДА                                                                  О.В.АниченкоПрогноз погоды

Видео о нашем районе

Контактная информация

Адрес:

ул. Ленина, 72,

пгт. Мангуш,

Першотравневый район,

Донецкая область,

Украина, 87400

Телефон:

(06297) 2-34-55

Факс:

(06297) 2-32-76

E-mail:

info@pershotrrada.dn.ua