Developed by JoomLaVision.com

Последние новости


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Анонсы

Опросы

Как часто Вы обращаетесь в органы райсовета?

 


17 сессия 05-11-2012

ПечатьE-mail

Перейти к переченю всех документов
Смотреть все документы на одной странице

Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2011 №6/11-164 «Про Программу економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік»

 

№ 6/17-259 от 05.11.2012

 

У зв’язку з виділенням з державного бюджету коштів на реконструкцію дитячого садка «Аліса» з встановленням блочної міні-котельні смт.Мангуш, Першотравневого району, відповідно до рішення Донецької обласної ради від 26.09.2012 року №6/15-351 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.02.2012 №6/9-219 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки», на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.09.2012 року №699 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 червня 2012 року №352» та виділенням коштів з обласного бюджету на придбання спецтехніки, керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік, затвердженої рішенням районної ради від 29.12.2011 №6/11-164 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік», у розділи:

3.6. «Інвестиційна діяльність (додаток 1);

5.9. «Охорона навколишнього природного середовища» (додаток 2);

7. «Перелік пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку Першотравневого району на 2012 рік»

(додаток 3).

 

В.о.голови  районної ради С.І. Аврамов

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради

«Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2011 №6/11-164

«Про Программу економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік»

 

У зв’язку з виділенням з державного бюджету фінансування та необхідністю включення даних змін до відповідного розділу Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік та на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.09.2012 №699 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 червня 2012 року №352», враховуючи рішення Донецької обласної ради від 26.09.2012 року №6/15-351 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.02.2012 №6/9-219 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки», необхідно включити в порядок денний найближчої сесії районної ради та розглянути питання про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2011 №6/11-164 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік» із змінами, внесеними рішеннями Першотравневої районної ради від 10.08.2012 №6/14-235 «Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2011 №6/11-164 «Про програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік» та від 26.09.2012 року №6/16-243 «Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2011 №6/11-164 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2012 рік».

 

Начальник відділу економіки

райдержадміністрації В.І. Смолій

Додаток 1

до рішення районної ради

від 05.11.2012 № 6/17-259

Внесення змін в розділ 3.6. Інвестиційна діяльність

Найменування замовників

та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного висновку;

датаі № документа, яким затверджена ПКД

Рік початку і закін-чення

Всього

за кош-

торисом

 

 

 

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

Виконано

з початку будівництва станом на

01.01.2012 (очік.)

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

% будівельної готовності

на 01.01.2012

Залишок

за кошто-

рисом

на 01.01.

2012*)

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

 

Пропозиції на 2012 рік

Капітальні вкладення у діючих цінах – тис.грн.

Введення потужностей у відповідних одиницях виміру

 

Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти держав-

ного бюджету (вклю-чаючи

екофонд)

суб- венції

з держав-ного бюджету місцевим бюдже-там

кошти обласно-

го бюд-жету

(вклю-чаючи екофонд)

кошти міськ

(рай) бюд-жету

(вклю-чаючи еко-фонд)

власні кошти підприємств та орга-нізацій

кредити банків та інші

позики

(крім

бюджет-

них)

Кош- ти іно-земних інвес-торів

Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній

Кошти населеня на будів-ництво власних квартир

Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків

Інші

джере-ла фі-нансу-

вання

(вка-зати

які)

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Капітальні інвестиції – всього

/включаючи обладнання, інструмент, інвентар/

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

74570,7

 

9711,9

 

 

 

16570,7

 

1235,0

 

1286,5

 

3696,6

 

 

 

 

 

40050,0

 

2020,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У розділі II. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери виключити:

П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільні заклади освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція дитячого садка «Аліса» у смт. Мангуш з установкою блочної міні котельні

Сесія Мангушської с/ради №5/29 від 05.12.2008

2012-2013

4300,0

0

0

4300

2000

1800

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

У розділі II. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери доповнити:

Реконструкція дитячого садка «Аліса» у смт. Мангуш з установкою блочної міні котельні

Сесія Мангушської с/ради №5/29 від 05.12.2008

2012-2013

16570,7

0

0

16570,7

16570,7

 

16570,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки райдержадміністрації                                 В.І. Смолій

 

 

                                      Додаток 2

                              до рішення районної ради

                                від 05.11.2012№ 6/17-259

Доповнення до розділу 5.9. Охорона навколишнього природного середовища

тис.грн.

 

Зміст заходу

Тер

мін вико

нання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

держ

бюд

жету

місцевих бюджетів

підпри

ємств

інших джерел

обласного

бюджету

бюджету району

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доповнити заходи розділу 3: Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

10

Придбання спеціалізованої техніки асенізаторської машини для Мелекінського ККП (на базі МАЗ, КАМАЗ)

2012 рік

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

600,0

600,0

 

 

 

Покращення екологічного стану території

Мелекінської сільської ради

 

Всього по заходам розділу «Охорона навколишнього природного середовища

 

 

8285,0

0

6425,0

1464,0

6,0

390,0

 

 

 

Начальник відділу економіки В.І. Смолій

Додаток 3

до рішення районної ради

від 05.11.2012 № 6/17-259

 

Внесення змін у розділ 7. Перелік пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку Першотравневого району на 2012 рік тис.грн.

№ п/п

Найменування замовника (інвестора) інвестиційного проекту (об'єкт, вид робіт місце знаходження)

Рік початку і закінчення реалізації проекту

Навяність проектно-кошторисної документації: дата і № комплексного експертного висновку: дата і № документа, яким затверджена ПКД

Кошторисна вартість проекту

обсяг фінансування на 2012 рік

Введення потужностей (у відповідних одиницях)

Форма власності

усього

Залишок
на
01.01.2012 (очік.)

Всього

у тому числі за рахунок:

державний бюджет

обласний бюджет

бюджети міст (районів)

власні
кошти
підприємств

інших джерел (вказати які)

ПРОЕКТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Виключити:

5

Мангушська селищна рада: Реконструкція дитячого садка „ Аліса” у смт. Мангуш з установкою блочної міні-котельні по вул.. Ілліча, 86

 

2012

Є в наявності Експертний висновок від 02.04.2009р.

4300

4300

4300

4180

0

0

120

0

1

комунальна

Доповнити:

5

Мангушська селищна рада: Реконструкція дитячого садка „ Аліса” з встановленням блочної міні-котельні

смт. Мангуш, Першотравневого району

2012-2013

Рішення Мангушської селищної ради від 12.09.2012. № 77

16570,7

16570,7

16570,7

16570,7

0

0

0

0

1

комунальна

ВСЬОГО по розділу:

 

 

32186,9

20886,9

27886,9

18139,659

0

0

47,241

9700

 

 

 

Начальник відділу економіки райдержадміністрації    В.І. Смолій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pПрогноз погоды

Видео о нашем районе

Контактная информация

Адрес:

ул. Ленина, 72,

пгт. Мангуш,

Першотравневый район,

Донецкая область,

Украина, 87400

Телефон:

(06297) 2-34-55

Факс:

(06297) 2-32-76

E-mail:

info@pershotrrada.dn.ua